Aktualny czas UTC:

Materiały SOPiZ

Przeważnie 3 razy w roku kalendarzowym Sekcja SOPiZ wydawała drukowane czasopismo pod nazwą “Materiały Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć” zawierające opracowanie wyników obserwacji, prace własne członków oraz informacje bieżące. Periodyk dostępny był dla członków SOPiZ w ramach opłaconej składki rocznej.

Autorami artykułów w tym czasopiśmie byli przeważnie najaktywniejsi członkowie Sekcji. Od roku 2008 zaprzestano wydawania “Materiałów”. Głównym powodem tego faktu był znaczący spadek aktywności członków Sekcji i w zasadzie brak chętnych do publikowania swoich artykułów w “Materiałach …”

Numery 1-10 nosiły pierwotnie nazwę “Biuletynu Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć” i były powielane metodą kserograficzną w objętości ok. 20-50 egzemplarzy. Projekt wydawania Biuletynu powstał w czasie organizowania Sekcji a pierwszym jego pomysłodawcą był kol. Zbigniew Rzepka.

  • Numery 1 (listopad 1979) – 9 (listopad 1982) kserowane w formacie A4, objętość ok. 3-5 stron
  • Numery 10 (styczeń 1983) – 65 (grudzień 2004) drukowane w formacie A5, objętość ok. 25-45 stron
  • Numery 75 (maj 2005) – 83 (grudzień 2007) drukowane w formacie A4, objętość ok. 20-30 stron

Redaktorzy “Materiałów SOPiZ”:

  • dr hab. inż. Marek Zawilski, Łódź – w okresie lat 1979-1982 (nr 1 – 9) – pod nazwą “Biuletyn SOPiZ”
  • dr hab. inż. Marek Zawilski, Łódź – w okresie lat 1983-2004 (nr 10-74)
  • Leszek Benedyktowicz, Kraków – w roku 2005 (nr 75-77)
  • śp. Paweł Maksym, Łódź – w okresie lat 2006-2007 (nr 78-83)

Pobierz “Biuletyn SOPiZ” w formie zdigitalizowanej (PDF):

Pobierz “Materiały SOPiZ” w formie zdigitalizowanej (PDF):

Table Plugin