Aktualny czas UTC:

Odczytywnie efemeryd

Dla początkującego obserwatora zjawisk zakryciowych poprawne odczytanie dostepnych efemeryd może się wydawać zadaniem dość trudnym. Efemerydy publikowane są bowiem przeważnie w języku angielskim i zawierają sporo skrótów literowych wymagających podania ich znaczenia lub odpowiedniej interpretacji. Wygląd publikowaych efemeryd, dotyczących tych samych zjawisk zakryciowych, jest bardzo różny.

 

  • Efemerydy zakryć gwiazd przez Księżyc – program Occult
  • Efemerydy brzegowych zakryć gwiazd przez Księżyc – program Occult