Aktualny czas UTC:

Sympozja ESOP

Polska kilkukrotnie gościła uczestników European Symposium on Occultation Projects (ESOP)odbywającym się zwyczajowo każdego roku w ostatni weekend sierpnia. Sympozjum ESOP jest ogólnoeuropejskim odpowiednikiem Seminariów SOPiZ. Pierwszy ESOP odbył się w listopadzie 1981 roku, a więc już po dwóch zorganizowaych Seminariach SOPiZ ! Na obrady przyjeżdża kilkudziesięciu zakryciowców z praktycznie całej Europy:

  • V ESOP – Warszawa (CAMK), 29 sierpnia -2 września 1986
  • XIII ESOP –  Kraków (Instytut Polonijny UJ), 12-17 sierpnia 1994 – Materiały SOPiZ nr 44, Urania 2/1995.
  • XIX ESOP – Łodź (WFD UŁ), 25-30 sierpnia 2000 – Materiały SOPiZ nr 62
  • XXVII ESOP – Niepołomice (Zamek Królewski), 28-30 sierpnia 2009

esop_2000_logo

esop2000

Zdjęcie grupowe uczestników ESOP XIX – Wydział Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Łódzkiego. 25-30 sierpnia 2000 roku.


esop_2009_logo

esop2009

Zdjęcie grupowe uczestników ESOP XXVIII. Zamek w Niepołomicach, 28-30 sierpnia 2009 roku.

Na zagraniczne konferencje ESOP przeważnie delegowanych było 1-2 członków Sekcji: