Aktualny czas UTC:

O SEKCJI

Sekcja Obserwacji Pozycji i Zakryć PTMA istnieje od 29 kwietnia 1979 roku.

Siedzibą Sekcji jest Łódź, Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

Działalność Sekcji obejmuje obserwacje zjawisk zakryciowych:

  • zakryć gwiazd przez ciała Układu Słonecznego – Księżyc, planety, asteroidy, księżyce planet…
  • wzajemnych zakryć ciał Układu Słonecznego – przejścia planet dolnych przed tarczą Słońca, zaćmienia Słońca i Księżyca, wzajemne zakrycia i zaćmienia księżyców planet…
  • obserwacje pozycyjne asteroid, obiektów NEO

Sekcja skupia osoby zainteresowane wykonywaniem wymienionych obserwacji, a także prowadzeniem prac obliczeniowych związanych z tymi zjawiskami.

Corocznie przedstawiciele Sekcji biorą udział w europejskiej konferencji ESOP (European Symposium on Occultation Projects), poświęconej obserwacji zjawisk zakryciowych.
Raz do roku odbywają się 1-2 dniowe seminaria Sekcji z udziałem większości członków, poświęcone wymianie doświadczeń i ustaleniu programu pracy na przyszły okres.

Sekcja udziela pomocy obserwatorom w zakresie:

  • udostępniania efemeryd zjawisk zakryciowych
  • metodyki obserwacji
  • konstruowania przyrządów obserwacyjnych i urządzeń służby czasu (np insertery czasu)
  • publikowania wyników obserwacji w kraju i za granicą