Aktualny czas UTC:

Zakrycia asteroidalne w 2020 r.

Efemerydy zakryć asteroidalnych na 2020 rok możliwych do zaobserwowania w Polsce.

Większość zjawisk zajdzie w północnej części kraju.

Dane na podstawie pliku S. Prestona “futurALL.dat”, obliczone programem Occult 4.9.5.2 wg. kryteriów:

  • środki pasów widoczności zjawisk biegną w odległości do 300 km od geometrycznego środka Polski (miejscowość Piątek – 52° 04′ 09.7″ N 19° 28′ 48.9″ E).
  • jasność zakrywanej gwiazdy – do 12,0 mag
  • średnica asteroidy > 10 km
  • przewidywany spadek jasności gwiazdy > 0,5 mag
  • przewidywany czas trwania zjawiska w centrum pasa widoczności > 0,5 sek
  • wysokość gwiazdy na niebie > 10 stopni

Efemeryd zakryć asteroidalnych nie można obliczyć tak precyzyjnie jak momentów zakryć gwiazd przez Księżyc. Jest to związane z niedokładnością pozycji gwiazd w katalogach astrometrycznych oraz niepewnością orbit planetoid – zwłaszcza obiektów małych i bardzo odległych. Z tego powodu należy obserwować zjawiska, których pasy widoczności przechodzą nie tylko przez miejsce obserwacji ale także setki kilometrów (300-500 km) od niego. Poza wyznaczonym obszarem widoczności zjawiska, możliwa jest także detekcja satelity planetoidy w odległości nawet setek kilometrów od centrum pasa zakrycia. Znane są przypadki amatorskich odkryć księżyców asteroid podczas grupowych obserwacji zakryć planetoidalnych. Z tego właśnie powodu powinno się rejestrować wszystkie zjawiska zakryć planetoidalnych, których przewidziane pasy widoczności przechodzą przez obszar całego kontynentu europejskiego.

Obserwacja “negatywna“, czyli brak widocznego zakrycia, jest także bardzo cenna.
Zestawiona wraz z obserwacjami “pozytywnymi“, pozwala wyznaczyć prawdziwe położenie pasa zakryciowego na powierzchni Ziemi a w niektórych przypadkach poprawić dane o kształcie i rozmiarze planetoidy.

 

Objaśnienie kolejnych kolumn:

Date – dzień, miesiąc rok zajścia zjawiska
UT – moment
Diameter – średnica asteroidy wyrażona w kilometrach oraz sekundach łuku
Durn – przewidywany czas trwania zjawiska  – przeważnie jest to kilka, kilkanaście sekund
Star mag – jasność zakrywanej gwiazdy
Mag Drop – przewidywany spadek jasności gwiazdy, zarówno w paśmie widzialnym V, jak i podczerwonym R
Elon – odległość kątowa zakrywanej gwiazdy od Słońca
Star No. – numer katalogowy zakrywanej gwiazdy
Planet No/Name – numer i nazwa asteroidy
Alt – wysokość zakrywanej gwiazdy nad horyzontem


Istnieje możliwość wyświetlenia powyższych efemeryd w programie Guide 9.1.
Autor pluginu – Grzegorz Czepiczek, PTMA Częstochowa

INSTRUKCJA:

1. Pobrać katalog SOPiZas2020 i rozpakować 2 pliki w głównym folderze programu, np C:\Guide 9
  * SOPiZas2020.etb – zawiera dane do zakryć asteroidalnych
  * SOPiZas2020.tdf – zawiera katalog gwiazd które zostaną zakryte przez asteroidy
2. Kliknąć zakładkę Tables -> Miscellaneus tables… wybrać  “Zakrycia asteroidalne w 2020 r w Polsce” i nacisnąć OK.
3. Odpowiednio pojawia się lista zakryć  asteroidalnych – generowana na podstawie powyższych efemeryd
4. Klikając dodatkowo na czerwony napis “Event data”, program Guide otworzy stronę SOPiZ z efemerydami- mapą przebiegu oraz danymi konkretnego zjawiska.

Poniżej przedstawiona jest szczegółowa efemeryda oraz jest przebieg pasów widoczności zjawisk ujętych w tabeli.
Objaśnienie jak prawidłowo oczytać efemerydy przedstawiono w zakładce ODCZYTYWANIE EFEMERYD