Aktualny czas UTC:

Nagrody IOTA

2022 – nagroda IOTA im. Davida E. Laird’a dla Marka Zawilskiego

 

Od momentu objęcia przeze mnie funkcji Przewodniczącego SOPiZ w 2019 roku starałem się aby dr hab. inż. Marek Zawilski został doceniony nagrodą IOTA za swoją wieloletnią, bezinteresowną i sumienną pracę z zakresu obliczeń, obserwacji i opracowywania wyników zjawisk zakryciowych. Takie nagrody International Occultation Timing Association przyznaje co roku dla najwybitniejszych obserwatorów, teoretyków i propagatorów zjawisk zakryciowych jako podziękowanie za ich ogromny wkład w rozwój tej dziedziny astronomii amatorskiej. Uhonorowani to naprawdę “duże” nazwiska w świecie obserwatorów zakryć.

Więcej o kategoriach nagród w linku IOTA: https://www.asteroidoccultation.com/observations/Awards/IOTA%20Awards.htm

W przypadku Marka Zawilskiego udało się to przy trzeciej zgłoszonej przeze mnie nominacji z rzędu, to jest w 2022 roku.

Ogłoszenie przyznania nagrody im. Davida E. Laird’a dla Marka Zawilskiego odbyło się podczas konferencji online 2022 IOTA North America Annual Meeting w dniu 13 sierpnia.

Marek otrzymał nagrodę IOTA jako pierwszy Polak.
Nagroda Davida E. Lairda jest przyznawana w celu uhonorowania tych, którzy ponad 15 lat temu wnieśli znaczący wkład w dziedzinie zjawisk zakryciowych i pracę na rzecz IOTA.

W momencie przyznania nagrody obecnych na transmisji Zoom było aż 10 zakryciowców z Polski (na 75 osób ogółem):

Leszek Benedyktowicz, Daniel Błażewicz, Wojciech Burzyński, Marcin Filipek, Remigiusz Jabłoński, Anna Marciniak, Wacław Moskal, Łukasz Wojtyniak, Marek Zawilski, Tomasz Zwoliński.

Marku – wyrazy uznania i gratulacje !

Wojciech Burzyński, 14.08.2022