Aktualny czas UTC:

NASZE OBSERWACJE

Amatorskie obserwacje zjawisk zakryciowych wciąż mają wielkie znaczenie naukowe. Pomimo ogromnego postępu technicznego, można w dalszym ciągu pomagać astronomom zawodowym w zbieraniu i precyzowaniu danych na temat:

  • profilu (czyli kształtu powierzchni) brzegu Księżyca – zakrycia brzegowe gwiazd przez Księżyc
  • badania nieregularności ruchu obrotowego Ziemi – centralne zakrycia gwiazd przez Ksieżyc
  • detekcji gwiazd podwójnych o bardzo małej separacji składników – centralne zakrycia gwiazd przez Ksieżyc
  • rozmiarów i kształtów asteroid a także parametrów ich orbit – zakrycia asteroidalne
  • detekcji podwójności bądź wielokrotności asteroid lub satelit krążących wokół nich – zakrycia asteroidalne
  • detekcji atmosfer (i badanie ich wielkosci) wokół małych ciał układu słonecznego – zakrycia asteroidalne
  • rozmiarów księżyców planet Układu Słonecznego – zakrycia gwiazd przez księżyce planet
  • badania zmienności średnicy Słońca – obserwacja pereł Baily’ego podczas całkowitych zaćmień Słońca