Aktualny czas UTC:

Katalogi gwiazdowe

Do przygotowania precyzyjnej efemerydy zjawiska zakryciowego potrzebna jest znajomość jak najdokładniejszego położenia na sferze niebieskiej obiektu zakrywanego oraz obiektu zakrywającego. Obiektem zakrywanym jest przeważnie gwiazda, a obiektem zakrywającym może być asteroida, planeta lub księżyc planety. Katalogi gwiazdowe (astrometryczne) podają przede wszystkim współrzędne równikowe gwiazdy – rektascencję (RA) i deklinację (DEC) oraz jej jasność wizualną (V mag). Czasami, prócz danych astrometrycznych, katalog zawiera inne informacje o danej gwieździe takie jak np: typ widmowy, ruch własny, paralaksa, odległość od Słońca, średnica.

 

KATALOGI GWIAZD WYKORZYSTYWANE W OBSERWACJACH ZAKRYĆ GWIAZD PRZEZ KSIĘŻYC:

  • XZ Catalog of Zodiacal Stars (ver. XZ80Q) – ekliptyczny katalog 244437 gwiazd do jasności 12,5 mag, mogących być zakrytych przez tarczę Księżyca. Katalog tworzą wszystkie gwiazdy leżące w odległości nie większej niż 6 stopni 40′ od ekliptyki w obie strony (pas zodiakalny, |β|≤6°40′). Jest to maksymalna szerokość ekliptyczna, którą może osiągnąć brzeg tarczy Księżyca widziany z dowolnego miejsca na Ziemi. Dodany jest pewien margines uwzględniający ruch własny gwiazd oraz zmiany nachylenia ekliptyki na przestrzeni trzech wieków. Najbardziej aktualna wersja (2003 r.) ma wielkość 46 MB i  używana jest przez program Occult, autor – Dave Herald.

 

  • SAO (“Smithsonian Astrophysical Observatory Star Catalog”) – zawiera 258997 gwiazd, w tym niemal wszystkie do jasności 9.0 mag, wybrane gwiazdy z przedziału 9-10 mag, oraz 4503 gwiazd słabszych niż 10.0 mag. W oryginale wydanym w 1966 roku pozycje i ruchy własne gwiazd były na epokę B1950, w późniejszych wydaniach katalogu w wersji elektronicznej uwzględniono wiele różnych poprawek błędów, dodano także pozycje i ruchy własne gwiazd dla epoki J2000.0 oraz jasności i typy spektralne gwiazd.
    Wielkość katalogu – 8,3 MB.

 

  • ZC (“Zodiacal Catalog”) – historycznie pierwszy ekliptyczny katalog gwiazd zakrywanych przez Księżyc opracowany przez Jamesa Robertsona w 1940 r. Opublikowany w Nautical Almanac Office of the US Naval Observatory. Zawiera pozycje 3539 gwiazd o jasności do 7,5 mag (w niektórych przypadkach do 9,5 mag). na epokę 1950.0, leżące w odległości do 8 stopni po obu stronach ekliptyki. Zastąpiony przez nowoczesny katalog XZ80Q, jednakże oznaczenia gwiazd wg. katalogu ZC są nadal w użyciu przy identyfikacji gwiazd zakrywanych przez Księżyc.

 

KATALOGI GWIAZD WYKORZYSTYWANE W OBSERWACJACH ZAKRYĆ GWIAZD PRZEZ ASTEROIDY:

URAT1 daje czasami bardziej dokładne efemerydy niż UCAC4 ze względu na aktualnejszą epokę ? – do sprawdzenia