Aktualny czas UTC:

Służba czasu

Inne urządzenia:

  • Chronoflash – proste urządzenie generujące za pomocą sygnału 1PPS GPS wzorcowe błyski LED
  • TimeBox – synchronizacja komputera PC z sygnałem 1PPS GPS , użycie kamer cyfrowych