Aktualny czas UTC:

URANIA – artykuły o zakryciach

2019

  • Solar Eclipse Conference – Marek Zawilski. Kronika PTMA,  Urania 3/2019, str. 40-42
  • Hans Joachim Bode – Marek Zawilski. Sylwetki Uranii, Urania 4/2019, str. 61