Aktualny czas UTC:

ARCHIWUM

  • TRANZYTY MERKUREGO I WENUS
  • TRANZYTY EGZOPLANET – przejścia planet pozasłonecznych na tle gwiazd macierzystych, nowy rodzaj zjawisk zakryciowych obserwowany w SOPiZ od 2016 r.

Wyniki obserwacji zakryciowych wykonanych w ramach prac sekcji SOPiZ są także publikowane w biuletynie naukowym PTMA “The Astronomical Reports”, który jest wydawany głównie w języku angielskim. Biuletyn ten wydawany był w latach 1974 – 1981 (6 numerów). Wydawnictwo zostało reaktywowane 13 stycznia 2015 r. przez dr Tomasza Ściężora.