Aktualny czas UTC:

Źródła efemeryd

Przy pomocy dedykowanych programów komputerowych, obliczających momenty zjawisk zakryciowych, każdy może wygenerować sobie własny zestaw efemeryd dla dowolnego miejsca obserwacji. Istnieje jednak kilka internetowych stron tematycznych i generatorów on-line, na których zawarte są gotowe efemerydy zbliżających się zjawisk zakryciowych.

ZAKRYCIA GWIAZD PRZEZ ASTEROIDY:

  • IBEROC – zakrycia asteroidalne dla półwyspu Iberyjskiego i Wysp Kanaryjskich (tzw. IBEROC feed). Wchodzą w skład efemeryd programu Occult Watcher.
  • UKOCL – zakrycia asteroidalne dla Wysp Brytyjskich (tzw. UKOCL feed). Wchodzą w skład efemeryd programu Occult Watcher.
  • ITALOccult – zakrycia asteroidalne dla Włoch i szwajcarskiego regionu Tessyn. Wchodzą w skład efemeryd programu Occult Watcher (od 17 XII 2019 r.)
  • CentralEurope – zakrycia asteroidalne dla Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, wsch. Niemiec, zach. Litwy, Białorusi i Ukrainy. Wchodzą w skład efemeryd programu Occult Watcher (od 01 XII 2021 r.)

Zobacz: Kryteria wyboru zakrywanych gwiazd wg. różnych źródeł obliczeń.

ZAKRYCIA KOMET PRZEZ ASTEROIDY:

  • CometOcc – efemerydy generowane na podstawie elementów orbitalnych JPL Horizons, sporadycznie wg. elementów MPC (autor Carlos Perelló)

ZAKRYCIA ASTEROID PRZEZ ASTEROIDY:

ASTEROIDY PODWÓJNE I WIELOKROTNE:

MODELE KSZTAŁTÓW ASTEROID, BAZY KRZYWYCH JASNOŚCI:

ZAKRYCIA GWIAZD PRZEZ OBIEKTY TRANSNEPTUNOWE (TNO),CENTAURY, OBIEKTY NEO, TROJANY:

ZAĆMIENIA SŁOŃCA, KSIĘŻYCA, TRANZYTY PLANET WEWNĘTRZNYCH:

ZAKRYCIA GWIAZD, PLANET I ASTEROID PRZEZ KSIĘŻYC:

ZAKRYCIA GWIAZD PRZEZ PLANETY

BLISKIE PRZELOTY ASTEROID NEO (NEAR EARTH OBJECTS) OBOK GWIAZD:

GENERATORY DOKŁADNYCH EFEMERYD CIAŁ UKŁADU SŁONECZNEGO (ASTROMETRIA):

  • Generator efemeryd HORIZONS – Jet Propulsion Laboratory, USA (1.310.657 asteroid, 3887 komet, 290 księżyców planetarnych oraz planety i Słońce – 24.09.2023)

TRANZYTY PLANET POZASŁONECZNYCH: