Aktualny czas UTC:

Źródła efemeryd

Przy pomocy dedykowanych programów komputerowych, obliczających momenty zjawisk zakryciowych, każdy może wygenerować sobie własny zestaw efemeryd dla dowolnego miejsca obserwacji. Istnieje jednak kilka internetowych stron tematycznych i generatorów on-line, na których zawarte są gotowe efemerydy zbliżających się zjawisk zakryciowych.

ZAKRYCIA GWIAZD PRZEZ ASTEROIDY:

 • IBEROC – zakrycia asteroidalne dla półwyspu Iberyjskiego i Wysp Kanaryjskich (tzw. IBEROC feed). Wchodzą w skład efemeryd programu Occult Watcher.
 • UKOCL – zakrycia asteroidalne dla Wysp Brytyjskich (tzw. UKOCL feed). Wchodzą w skład efemeryd programu Occult Watcher.
 • ITALOccult – zakrycia asteroidalne dla Włoch i szwajcarskiego regionu Tessyn. Wchodzą w skład efemeryd programu Occult Watcher (od 17 XII 2019 r.)
 • CentralEurope – zakrycia asteroidalne dla Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, wsch. Niemiec, zach. Litwy, Białorusi i Ukrainy. Wchodzą w skład efemeryd programu Occult Watcher (od 01 XII 2021 r.)

Zobacz: Kryteria wyboru zakrywanych gwiazd wg. różnych źródeł obliczeń.

ZAKRYCIA KOMET PRZEZ ASTEROIDY:

 • CometOcc – efemerydy generowane na podstawie elementów orbitalnych JPL Horizons, sporadycznie wg. elementów MPC (autor Carlos Perelló)

ZAKRYCIA ASTEROID PRZEZ ASTEROIDY:

ASTEROIDY PODWÓJNE I WIELOKROTNE:

MODELE KSZTAŁTÓW ASTEROID, BAZY KRZYWYCH JASNOŚCI:

ZAKRYCIA GWIAZD PRZEZ OBIEKTY TRANSNEPTUNOWE (TNO) I CENTAURY:

 • Efemerydy projektu ERC Lucky Star  – efemerydy ogólnoświatowe dla obiektów TNO + Centaurów (B. Sicardy, J. Desmars)
  /Ostatnie pomiary sondy New Horizons oraz obserwacje zakryć dają niepewność pozycji pasa zakrycia Plutona sięgającą już poniżej 200 km !/
 • Efemerydy grupy RECON – efemerydy ogólnoświatowe (z wyprzedzeniem 2,5 roku), M. W. Buie, Southwest Research Institute (USA)
 • Efemerydy MIT Planetary Astronomy Lab – obiekty pasa Kuipera i systemu Plutona

ZAĆMIENIA SŁOŃCA, KSIĘŻYCA, TRANZYTY PLANET WEWNĘTRZNYCH:

ZAKRYCIA GWIAZD, PLANET I ASTEROID PRZEZ KSIĘŻYC:

ZAKRYCIA GWIAZD PRZEZ PLANETY

BLISKIE PRZELOTY ASTEROID NEO (NEAR EARTH OBJECTS) OBOK GWIAZD:

GENERATORY DOKŁADNYCH EFEMERYD CIAŁ UKŁADU SŁONECZNEGO (ASTROMETRIA):

 • Generator efemeryd HORIZONS – Jet Propulsion Laboratory, USA (1.195.165 asteroid, 3792 komet, 211 księżyców planetarnych oraz planety i Słońce – 01.04.2022 r.)

TRANZYTY PLANET POZASŁONECZNYCH: