Aktualny czas UTC:

Historia SOPiZ

W dniu 29 kwietnia 1979 r. w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika (CAMK) w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie Sekcji obserwacji Pozycji i Zakryć. W uroczystości tej udział wzięli między innymi:

 – dr Krzysztof Ziołkowski (reprezentujący ZG PTMA),
 – doc. dr hab. Maciej Bielicki (opiekun Sekcji, przedstawiciel Rady Naukowej PTMA),
 – Zygmunt Grela (ówczesny prezes Oddziału PTMA w Warszawie),
 – Roman Fangor (Zarząd Oddziału PTMA w Warszawie),
 – Marek Zawilski (koordynator zjawisk zakryciowych).

 

Pełna, 15-stronnicowa historia Sekcji SOPiZ, obejmująca okres działalności za lata 1979-2019 znajduje się w pliku PDF: Historia SOPiZ 1979-2019