Aktualny czas UTC:

WYŚLIJ OBSERWACJĘ

Każda obserwacja astronomiczna, nie tylko zjawiska zakryciowego, wykonana starannie i z odpowiednią dokładnością, nie będzie miała większego sensu, o ile nie zostanie odpowiednio OPRACOWANA a jej wyniki WYSŁANE i OPUBLIKOWANE !

Amatorskie obserwacje zjawisk zakryciowych stanowią cenne uzupełnienie w zdobywaniu informacji naukowych o ruchu ciał Układu Słonecznego i ich właściwościach. Ustępują co prawda obserwacjom wykonanym przez astronomów zawodowych i sondy kosmiczne, ale ich wyniki są publikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym (np w Journal of Occultation Astronomy). Jeśli więc nasza obserwacja została wykonana ze wspomnianą już starannością i przy zastosowaniu technik gwarantujących odpowiednią dokładność ostatecznego wyniku, należy ją wysłać do koordynatorów zbierających te dane.

ZAKRYCIA ASTEROIDALNE:

Po przeprowadzeniu obserwacji zakrycia asteroidalnego należy wypełnić RAPORT, który przesyłamy do koordynatora zajmującego się tym tematem.

Przykład wypełnienia znajdziemy tutaj. Bez względu na wynik (“negatywny”, “pozytywny” czy też “niepewny”), wypełniony formularz wysyłamy do:

 • koordynatora europejskiego (Eric Frappa) frappa@euraster.net lub na listę mailingową PLANOCCULT planoccult@ls.vvs.be, poświęconą tematyce zakryć asteroidalych. W przypadku zakrycia z wynikiem pozytywnym należy załączyć otrzymaną krzywą LC (w postaci pliku *.lc lub pliku graficznego).

UWAGA – od 2019 r. nowa polityka umieszczania raportów w bazie danych EURASTER – lepsza przejrzystość bazy danych:

 • nie są publikowane raporty negatywne z efemerydalnym czasem zakrycia poniżej 1 sekundy
 • nie są publikowane raporty negatywne, jeśli przy danym zjawisku inny obserwator nie zarejestrował także obserwacji pozytywnej
 • wszystkie raporty negatywne dalej przesyłamy na listę Planoccult. Eric Frappa przechowuje je w swojej bazie danych, która dla większego porządku, nie jest widoczna publicznie
 • nie są publikowane raporty, w których czas ekspozycji jest większy niż 1/3 efemerydalnego czasu zakrycia (zjawisko musi być pozytywnie zarejestrowane na minimum 3 klatkach), tym niemniej raporty takie pozostają w pełnej bazie danych E. Frappy

Formularz obserwacyjny można wygenerować i wysłać do koordynatorów także przy pomocy dedykowanych programów:

OCCULT – wykorzystując funkcje programu: Asteroid observations -> Add/Edit/Plot observed asteroidal occultations
Occult Watcher
– wysyła ogólne dane tylko na serwer wewnętrzny programu OW, ale ma także szablon, który wypełniony przy pierwszym zjawisku, skróci czas wypełniania raportów przy wysyłaniu następnych obserwacji.

UWAGA W PRZYPADKU ZANOTOWANIA WYNIKU POZYTYWNEGO – w sekcji “ADDITIONAL COMMENTS” raportu należy podać obliczony spadek jasności zakrytego obiektu, wyrażony w magnitudo. Jak wobec tego to obliczyć ? Wystarczy zaimportować otrzymaną w programie Tangra krzywą blasku LC do arkusza kalkulacyjnego a następnie obliczyć średni pełny strumień światła emitowanego przez obiekt przed zakryciem (FF) oraz średni strumień światła emitowanego przez obiekt w czasie jego zakrycia (OF) i zastosować wzór:

spadek jasności [mag] = -2,5 log (OF / FF)

W łatwych przypadkach, kiedy strumień światła emitowanego przez zakrywany obiekt jest w miarę stabilny w czasie i nie uległ zbytniemu zaszumieniu, można z grubsza oszacować jego wartość odczytując dane z pionowej osi wykresu krzywej blasku LC.

ZAKRYCIA OBIEKTÓW TNO:

W przypadku pozytywnej bądź negatywnej rejestracji zjawiska zakrycia gwiazdy przez obiekt programu Lucky Star:

 • wysłać pełne dane z rejestracji zjawiska (w tym nagranie) do zespołu Lucky Star – bruno.sicardy@obspm.fr
 • równolegle wysłać raport wraz z krzywą LC , taki jaki używamy przy zakryciach asteroidalnych, na listę Planoccult,
 • wynik obserwacji wysłać także na Occultation Portal: https://occultation.tug.tubitak.gov.tr/
  PDF z instrukcja jak wypełnić formularz na Occultation portal znajdziesz TU.

BRZEGOWE ZAKRYCIA GWIAZD PRZEZ KSIĘŻYC:

Raport z obserwacji brzegowego zakrycia gwiazdy przez Księżyc generujemy wybranym programem:

 • Occult: poprzez kliknięcie zakładek Lunar observations -> Add/Edit/Plot observed Lunar Occultations
 • GRAZPREP: poprzez kliknięcie zakładek Graze Reports -> Create Occultation Report -> Create New Report

a następnie wysyłamy do:

 • koordynatora krajowego (tylko w przypadku obserwacji grupowej, której wyniki zbiera koordynator krajowy)
 • koordynatora światowego – dr Mitsuru Soma (od 31.03.2020 emerytowany pracownik Narodowego Obserwatorium Astronomicznego w Tokio) – mitsuru.soma@gmail.com

CENTRALNE ZAKRYCIA GWIAZD PRZEZ KSIĘŻYC:

Wyniki centralnych zakryć gwiazd przez Księżyc należy przesyłać na koniec każdego miesiąca . Preferowane jest użycie programu OCCULT, który wygeneruje i wyśle plik tekstowy do:

Koordynator europejski po wstępnym opracowaniu wyników wysyła je do ogólnoświatowej bazy danych (D. Herald)

ZAKRYCIA GWIAZD PODWÓJNYCH PRZEZ KSIĘŻYC:

Wyniki zakryć gwiazd podwójnych przez Księżyc należy przesyłać na koniec każdego miesiąca . Preferowane jest użycie programu OCCULT, który wygeneruje raport  z zakrycia gwiazdy podwójnej wg schematu: “Lunar Observations -> Add/Edit/Plot Observed Lunar Occultations -> Double star report …”)

 • raport z zakrycia gwiazdy podwójnej do koordynatora światowego (Martin Unwin, Nowa Zelandia) – unwinm51@gmail.com
 • standardowy raport zakryciowy do koordynatora europejskiego (Jan Manek, Czechy) – lunoccult@iota-es.de

KRZYWE ZMIAN JASNOŚCI ZJAWISKA ZAKRYCIOWEGO:

Krzywe LC (ang. “light curves“) są otrzymywane podczas obróbki wyników zakryć gwiazd przez Księżyc lub zakryć asteroidalnych z plików CSV (ang. “comma separated values”). Plik CSV zawiera w sobie zbiór pomiarów natężenia oświetlenia zakrywanego obiektu zanotowanych na każdej osobnej klatce nagranego filmu. Nagrania tych zjawisk analogowymi kamerami wideo analizowane są przez programy takie jak Tangra, LiMovie, AOTA oraz R-OTE/PYOTE.

Obserwując zakrycia metodą nagrań video należy zawsze, prócz otrzymanych momentów zjawisk w czasie UT, przesłać do koordynatora plik CSV i/lub wygenerowane krzywe zmian jasności LC.

Jeśli do analizy używamy programu PYOTE można dodatkowo przesłać plik LOG. W przypadku analizy programem R-OTE można przesłać opcjonalnie plik PDF.
Należy pamiętać aby nazwa przesyłanych plików zawierała na końcu nazwisko obserwatora !

Otrzymane krzywe należy przesyłać okresowo, najlepiej na koniec każdego miesiąca.
W łatwy sposób można to wykonać programem OCCULT – wykorzystując funkcje programu: Asteroid observations -> Report a Light Curve

Otrzymaną krzywą raportujemy do koordynatora światowego  (David Herald) –  drherald@bigpond.net.au

TRANZYTY PLANET POZASŁONECZNYCH:

Pomyślną obserwację przejścia planety pozasłonecznej na tle gwiazdy macierzystej należy przesłać do bazy danych ETD (Exoplanet Transit Database), korzystając z formularza dostępnego na stronie: http://var2.astro.cz/ETD/protocol.php. Jeżeli dana planet pozasłoneczna nie znajduje się na liście, należy skontaktować się z koordynatorem projektu w celu wprowadzenia obiektu do bazy danych.

OBSERWACJE ASTROMETRYCZNE:

Najpierw należy uzyskać kod swojego obserwatorium do MPC (ang. Minor Planet Center). Bez nadanego Observatory Code nie będziemy mogli wysłać swoich obserwacji pozycyjnych. Nadanie kodu przez MPC następuje jeśli nasze obserwacje zostaną dobrze ocenione.

Raport możemy wygenerować programem służącym do redukcji obserwacji pozycyjnych, np

 • Astrometrica ver. 4.11.1.442 – najczęściej używany przez amatorów program do opracowania wyników obserwacji astrometrycznych
 • Tangra ver. 3.7.3 – oprócz funkcji ekstrakcji momentów zjawiska zakryciowego i generowania krzywych zmian jasności program ma także funkcję pozwalającą na dokonanie pomiarów astrometrycznych.
  Raport w prawidłowym formacie wysyłamy na adres: obs@cfa.harvard.edu