Aktualny czas UTC:

2023-11-14

Zmarł zakryciowiec z PTMA Krosno, Józef Lubas. Cześć jego pamięci !

2023-04-15 W dziale Nasze Obserwacje -> Archiwum opublikowano zestawienie wyników obserwacji zakryć gwiazd przez Księżyc wykonanych przez polskich astronomów zawodowych w latach 1644-1979. Bezpośredni link do opisu zestawienia i pobrania pliku Excela: https://www.sopiz.ptma.pl/zakrycia-gwiazd-przez-ksiezyc-1644-1979/ Wyniki zostały powtórnie przeanalizowane i skorygowane przez dr Marka Zawilskiego. […]