Aktualny czas UTC:

WYŚLIJ OBSERWACJĘ

Każda obserwacja astronomiczna, nie tylko zjawiska zakryciowego, wykonana starannie i z odpowiednią dokładnością, nie będzie miała większego sensu, o ile nie zostanie odpowiednio OPRACOWANA a jej wyniki WYSŁANE i OPUBLIKOWANE !

Amatorskie obserwacje zjawisk zakryciowych stanowią cenne uzupełnienie w zdobywaniu informacji naukowych o ruchu ciał Układu Słonecznego i ich właściwościach. Ustępują co prawda obserwacjom wykonanym przez astronomów zawodowych i sondy kosmiczne, ale ich wyniki są publikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym (np w Journal of Occultation Astronomy). Jeśli więc nasza obserwacja została wykonana ze wspomnianą już starannością i przy zastosowaniu technik gwarantujących odpowiednią dokładność ostatecznego wyniku, należy ją wysłać do koordynatorów zbierających te dane.

ZAKRYCIA ASTEROIDALNE:

Po przeprowadzeniu obserwacji zakrycia asteroidalnego należy wypełnić RAPORT, który przesyłamy do koordynatora zajmującego się tym tematem.

Przykład wypełnienia znajdziemy tutaj. Bez względu na wynik (“negatywny”, “pozytywny” czy też “niepewny”/ “zachmurzenie”), wypełniony formularz wysyłamy do:

  • koordynatora krajowego
  • koordynatora europejskiego (Eric Frappa) – frappa@euraster.net lub na listę mailingową PLANOCCULT, poświęconą tematyce zakryć asteroidalych – planoccult@ls.vvs.be

Formularz obserwacyjny można wygenerować i wysłać do koordynatorów także przy pomocy dedykowanych programów:

OCCULT – wykorzystując funkcje programu: Asteroid observations -> Add/Edit/Plot observed asteroidal occultations

BRZEGOWE ZAKRYCIA GWIAZD PRZEZ KSIĘŻYC:

  • koordynator krajowy (tylko w przypadku obserwacji grupowej, której wyniki zbiera koordynator krajowy)
  • koordynator światowy – dr Mitsuru Soma z Narodowego Obserwatorium Astronomicznego w Tokio – Mitsuru.Soma@nao.ac.jp

CENTRALNE ZAKRYCIA GWIAZD PRZEZ KSIĘŻYC:

Wyniki centralnych zakryć gwiazd przez Księżyc należy przesyłać na koniec każdego miesiąca . Preferowane jest użycie programu OCCULT, który wygeneruje i wyśle plik tekstowy do:

Koordynator europejski po wstępnym opracowaniu wyników wysyła je do ogólnoświatowej bazy danych (D. Herald)

ZAKRYCIA GWIAZD PODWÓJNYCH PRZEZ KSIĘŻYC:

Wyniki zakryć gwiazd podwójnych przez Księżyc należy przesyłać na koniec każdego miesiąca . Preferowane jest użycie programu OCCULT, który wygeneruje raport  z zakrycia gwiazdy podwójnej wg schematu: “Lunar Observations -> Add/Edit/Plot Observed Lunar Occultations -> Double star report …”)

  • raport z zakrycia gwiazdy podwójnej do koordynatora światowego (Brian Loader) – palbrl@clear.net.nz
  • standardowy raport zakryciowy do koordynatora europejskiego (Jan Manek) – lunoccult@iota-es.de

KRZYWE ZMIAN JASNOŚCI ZJAWISKA ZAKRYCIOWEGO:

Krzywe LC (ang. “light curves“) są otrzymywane podczas obróbki wyników zakryć gwiazd przez Księżyc lub zakryć asteroidalnych z plików CSV (ang. “comma separated values”). Plik CSV zawiera w sobie zbiór pomiarów natężenia oświetlenia zakrywanego obiektu zanotowanych na każdej osobnej klatce nagranego filmu. Nagrania tych zjawisk analogowymi kamerami wideo analizowane są przez programy takie jak Tangra, LiMovie, AOTA oraz R-OTE/PYOTE.

Obserwując zakrycia metodą nagrań video należy zawsze, prócz otrzymanych momentów zjawisk w czasie UT, przesłać do koordynatora plik CSV i/lub wygenerowane krzywe zmian jasności LC.

Jeśli do analizy używamy programu PYOTE można dodatkowo przesłać plik LOG. W przypadku analizy programem R-OTE można przesłać opcjonalnie plik PDF.
Należy pamiętać aby nazwa przesyłanych plików zawierała na końcu nazwisko obserwatora !

Otrzymane krzywe należy przesyłać okresowo, najlepiej na koniec każdego miesiąca.
W łatwy sposób można to wykonać programem OCCULT – wykorzystując funkcje programu: Asteroid observations -> Report a Light Curve

Otrzymaną krzywą raportujemy do koordynatora światowego  (David Herald) –  drherald@bigpond.net.au

TRANZYTY PLANET POZASŁONECZNYCH:

Pomyślną obserwację przejścia planety pozasłonecznej na tle gwiazdy macierzystej należy przesłać do bazy danych ETD (Exoplanet Transit Database), korzystając z formularza dostępnego na stronie: http://var2.astro.cz/ETD/protocol.php. Jeżeli dana planet pozasłoneczna nie znajduje się na liście, należy skontaktować się z koordynatorem projektu w celu wprowadzenia obiektu do bazy danych.