Aktualny czas UTC:

WYŚLIJ OBSERWACJĘ

Każda obserwacja astronomiczna, nie tylko zjawiska zakryciowego, wykonana starannie i z odpowiednią dokładnością, nie będzie miała większego sensu, o ile nie zostanie odpowiednio OPRACOWANA a jej wyniki WYSŁANE i OPUBLIKOWANE !

Amatorskie obserwacje zjawisk zakryciowych stanowią cenne uzupełnienie w zdobywaniu informacji naukowych o ruchu ciał Układu Słonecznego i ich właściwościach. Ustępują co prawda obserwacjom wykonanym przez astronomów zawodowych i sondy kosmiczne, ale ich wyniki są publikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym (np w Journal of Occultation Astronomy). Jeśli więc nasza obserwacja została wykonana ze wspomnianą już starannością i przy zastosowaniu technik gwarantujących odpowiednią dokładność ostatecznego wyniku, należy ją wysłać do koordynatorów zbierających te dane.

ZAKRYCIA ASTEROIDALNE:

Po przeprowadzeniu obserwacji zakrycia asteroidalnego należy wypełnić RAPORT, który przesyłamy do koordynatora zajmującego się tym tematem.

Przykład wypełnienia znajdziemy tutaj. Bez względu na wynik (“negatywny”, “pozytywny” czy też “niepewny”/ “zachmurzenie”), wypełniony formularz wysyłamy do:

  • koordynatora krajowego
  • koordynatora europejskiego (Eric Frappa) – frappa@euraster.net lub na listę mailingową PLANOCCULT, poświęconą tematyce zakryć asteroidalych – planoccult@ls.vvs.be

Formularz obserwacyjny można wygenerować i wysłać do koordynatorów także przy pomocy dedykowanych programów:

OCCULT – wykorzystując funkcje programu: Asteroid observations -> Add/Edit/Plot observed asteroidal occultations

BRZEGOWE ZAKRYCIA GWIAZD PRZEZ KSIĘŻYC:

  • koordynator krajowy (tylko w przypadku obserwacji grupowej, której wyniki zbiera koordynator krajowy)
  • koordynator światowy – dr Mitsuru Soma z Narodowego Obserwatorium Astronomicznego w Tokio – Mitsuru.Soma@nao.ac.jp

CENTRALNE ZAKRYCIA GWIAZD PRZEZ KSIĘŻYC:

Wyniki centralnych zakryć gwiazd przez Księżyc należy przesyłać na koniec każdego miesiąca . Preferowane jest użycie programu OCCULT, który wygeneruje i wyśle plik tekstowy do:

Koordynator europejski po wstępnym opracowaniu wyników wysyła je do ogólnoświatowej bazy danych (D. Herald)

ZAKRYCIA GWIAZD PODWÓJNYCH PRZEZ KSIĘŻYC:

Wyniki zakryć gwiazd podwójnych przez Księżyc należy przesyłać na koniec każdego miesiąca . Preferowane jest użycie programu OCCULT, który wygeneruje raport  z zakrycia gwiazdy podwójnej wg schematu: “Lunar Observations -> Add/Edit/Plot Observed Lunar Occultations -> Double star report …”)

  • raport z zakrycia gwiazdy podwójnej do koordynatora światowego (Brian Loader) – palbrl@clear.net.nz
  • standardowy raport zakryciowy do koordynatora europejskiego (Jan Manek) – lunoccult@iota-es.de

KRZYWE ZMIAN JASNOŚCI ZJAWISKA ZAKRYCIOWEGO:

Są to krzywe (ang. “light curves“) otrzymane podczas obróbki wyników zakryć gwiazd przez Księżyc lub zakryć asteroidlanych. Nagrania tych zjawisk analogowymi kamerami wideo analizowane są przez programy typu Tangra, LiMovie, AOTA…. Obserwując zakrycia metodą nagrań video należy prócz otrzymanych momentów zjawisk w czasie UT przesłać wygenerowane krzywe zmian jasności.

Otrzymane krzywe należy przesyłać okresowo, najlepiej na koniec każdego miesiąca.
W łatwy sposób można to wykonać programem OCCULT – wykorzystując funkcje programu: Asteroid observations -> Report a Light Curve

Otrzymaną krzywą raportujemy do koordynatora światowego  (David Herald) –  drherald@bigpond.net.au

TRANZYTY PLANET POZASŁONECZNYCH:

Pomyślną obserwację przejścia planety pozasłonecznej na tle gwiazdy macierzystej należy przesłać do bazy danych ETD (Exoplanet Transit Database), korzystając z formularza dostępnego na stronie: http://var2.astro.cz/ETD/protocol.php. Jeżeli dana planet pozasłoneczna nie znajduje się na liście, należy skontaktować się z koordynatorem projektu w celu wprowadzenia obiektu do bazy danych.