Aktualny czas UTC:

Najnowsze efemerydy = najdokładniejsze efemerydy ?

Zdaje się, że w większości przypadków powinno być jak jak w tytule – najnowsze dostępne efemerydy to jednocześnie efemerydy najpewniejsze.

Tymczasem przypadek zakrycia gwiazdy UCAC4 596-003363 przez asteroidę (63155) 2000 XZ39 z dnia 6 października nie potwierdził tej tezy.
Zbiorcza efemeryda dla tego zjawiska przedstawiona jest na stronie: https://cloud.occultwatcher.net/event/643-63155-19471-649839-U003363/

 

Occult Watcher Cloud oferuje równolegle kilka efemeryd tego samego zjawiska, różniących się czasem jego obliczenia przez osoby zajmujące się tzw. “feed’ami” lub aktualnością elementów orbitalnych JPL HORIZONS.

Im więc aktualniejsze (im wyższy numer) dane elementów orbit JPL tym efemeryda powinna być dokładniejsza.

Przebieg pasa zakrycia wg. elementów orbitalnych JPL#22.

 

Przebieg pasa zakrycia wg. elementów orbitalnych JPL#24, czyli nowszych.

W rzeczywistości okazało się, ze starsza efemeryda, obliczona prawie 2 miesiące przed zjawiskiem była o wiele bliższa prawdy, niż ta obliczona nawet tego samego dnia. Mówimy tu o przesunięciu rzędu 20-25 km planetoidy mającej 10-11 km średnicy. Proszę zwrócić uwagę na to, gdzie na grafikach znajduje się błękitny obszar pasa zakrycia w stosunku do zanotowanych dwóch pozytywnych obserwacji (Wojciech Burzyński i Christian Weber).

W rzeczywistości pas zakrycia był bliższy przewidywaniu efemerydy JPL#22 a nie JPL#24.

Żółty ostrzegawczy trójkąt z wykrzyknikiem na ostatniej grafice oznaczał to, że pozycja gwiazdy nie była wyznaczona dość precyzyjnie, RUWE=1,6.

Jeszcze porównanie efemeryd generowanych przez Occult z wykorzystaniem różnych źródeł elementów orbitalnych asteroid:

  • AstDys2 (z dnia 21.09.2022) – stanowisko 19 km na N od środka pasa zakrycia, prawdopodobieństwo 8%, moment centralny 20:54:10 UT
  • AstOrb (z dnia 09.10.2022) – stanowisko 21 km na N od środka pasa zakrycia, prawdopodobieństwo 8%, moment centralny 20:54:11 UT
  • JPL HORIZONS (z dnia 09.10.2022) – stanowisko 21 km na N od środka pasa zakrycia, prawdopodobieństwo 8%, moment centralny 20:54:10 UT
  • MPCORB (z dnia 09.10.2022) – stanowisko 38 km na N od środka pasa zakrycia, prawdopodobieństwo 6%, moment centralny 20:54:04 UT

 

AstDYS2

 

AstOrb

 

MPCORB

 

JPL HORIZONS

WNIOSKI (TYLKO DLA TEGO PRZYPADKU!):
– elementy orbitalne z AstDys dały najbardziej dokładną efemerydę jeśli chodzi o położenie pasa
– elementy orbitalne z MPCORB dały najbardziej dokładną efemerydę jeśli chodzi o wyznaczenie momentu centralnego
– elementy orbitalne z JPL HORIZONS były w tym przypadku najbardziej zbieżne z AstOrb
– elementy orbitalne z JPL HORIZONS miały najmniejszą szerokość błędu 1-sigma

Samo zakrycie wyglądało zaś tak: