Aktualny czas UTC:

Zakrycia gwiazd przez komety

Info z 2009

tylko raz zaobserwowano zakrycie gwiazdy przez kometę

kometa była bardzo słaba a obserwacji dokonano w roku 2000 w Hiszpanii w San Fernando

 

EFEMERYDY COMETOC – efemerydy zakryć gwiazd przez jądra kometarne są wyznaczone w dużą niepewnością z powody:

  • trudności w wyznaczeniu centroidu podczas pomiarów astrometrycznych zdjęć komet – błędy astrometrii
  • mniejszej niż planetoidy stabilności elementów orbitalnych (aktywność komet)

Lecz nie tylko zakrycie gwiazdy przez jądro kometarne ma dużą wartość naukową. Także spadek jasności gwiazdy w przypadku zakrycia przez komę jest równie istotne.

Z tego powodu efemerydy COMETOC publikowane są przez Carlosa Perelló w odstępie 15 dni, zamiast np miesięcznym.

Od maja 2018 roku MPC nie uaktualnia elementów orbit kometarnych.

METODYKA OBSERWACJI:

Zalecane jest nie używanie reduktora ogniskowej, użycie dłuższej ogniskowej w celu rozproszenia blasku komy