Aktualny czas UTC:

Zakrycia asteroidlane

Pierwszą obserwację zakrycia gwiazdy przez asteroidę z wynikiem pozytywnym przeprowadzili P. Bjorklund and S. Muller z Malmo w Szwecji.  Zaobserwowali zakrycie gwiazdy SAO 112328 (8,2 mag, gwiazdozbiór Oriona) przez asteroidę (3) Juno , które trwało 7,2 sekundy.


NAJMNIEJSZY ZANOTOWANY SPADEK JASNOŚCI: