Aktualny czas UTC:

Wzorcowe radiowe sygnały czasu

WZORCOWE RADIOWE SYGNAŁY CZASU DCF77

Na chwilę obecną jedynymi łatwo dostępnymi w Europie wzorcowymi radiowymi sygnałami czasu są sekundowe sygnały nadawane przez nadajnik DCF77.  Sygnał nadawany w paśmie fal długich na częstotliwości 77,5 kHz z miejscowości Mainflingen, około 25 km na południowy wschód od Frankfurtu nad Menem w Niemczech. Sygnał ten jest stabilizowany za pomocą cezowego zegara atomowego znajdującego się w laboratoriach w Brunszwiku.

Nadajnik w Mainflingen nadaje z mocą 50 kW, dzięki czemu zasięg sygnału rozciąga się w promieniu do 2000 km od nadajnika i obejmuje swoim zasięgiem Europę Zachodnią i Środkową.

Teoretyczna dokładność zastosowanego zegara atomowego to różnica 1 sekundy na 1 milion lat pracy.