Aktualny czas UTC:

Mirosław Laskowski (23 XII 1949 – 26 VIII 2015)

laskowski

Mirosław Laskowski był najlepszym łódzkim obserwatorem gwiazd zmiennych. W roku 1985 został członkiem Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Był także wieloletnim członkiem SOPiZ. W 1997 roku, podczas Walnego Zjazdu Delegatów PTMA w Puławach, został odznaczony Srebrną Odznaką PTMA.

Wg. bazy ILOC w okresie od października 1988 r. do maja 2004 r. zanotował 116 momentów zakryć gwiazd przez Księżyc.
W latach 2009-2010 wykonał 71 pomiarów jasności gwiazdy eps Aur (baza SOGZ PTMA).

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1979), studium podyplomowego z zakresu turystyki na Uniwersytecie Łódzkim (1987). W latach 1968-1971 pracownik Fabryki Maszyn Jedwabniczych Majed w Łodzi, 1972-1979 Spółdzielni Pracy Elektrometr, 1979-1985 nauczyciel w SP nr 1 w Pabianicach, trener w Ludowym Zrzeszeniu Sportowym woj. łódzkiego.

Od XII 1980 w „S”, członek KZ w SP nr 1 w Pabianicach, w 1981 członek Międzyzakładowej Komisji Oświaty „S” w Pabianicach.

Po 13 XII 1981 kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. pism „Droga”, „Tygodnik Mazowsze”, „Biuletyn Łódzki”, książek Wydawnictwa Polskiego KPN), organizator lokali konspiracyjnych, uczestnik akcji ulotkowych. 1983-1997 członek KPN. W 1985 nauczyciel w SP nr 29 w Łodzi, w latach 1985-2003 nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi.

Od 2000 członek Międzyzakładowej Komisji „S” Oświaty Łódź-Bałuty. Od 2003 w LPR. Działacz Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, 2003-2007 trener w Centrum Zajęć Sportowych.

Zdobył 17 tytułów mistrza Polski w podnoszeniu ciężarów w kategorii weteranów, 7 medali – w tym 1 złoty na mistrzostwach Europy,4 medale na mistrzostwach świata. Wyróżniony m.in. odznaką Zasłużony Działacz Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów (1988),odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).


Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 31 sierpnia 2015 r. o godzinie 14:15 na cmentarzu pod wezwaniem św. Franciszka przy ul. Rzgowskiej 156/158 w Łodzi.