Aktualny czas UTC:

Źródła efemeryd

Przy pomocy dedykowanych programów komputerowych, obliczających momenty zjawisk zakryciowych, każdy może wygenerować sobie własny zestaw efemeryd dla dowolnego miejsca obserwacji. Istnieje jednak kilka internetowych stron tematycznych i generatorów on-line, na których zawarte są gotowe efemerydy zbliżających się zjawisk zakryciowych.

ZAKRYCIA GWIAZD PRZEZ ASTEROIDY:

 

  • IBEROC – zakrycia asteroidalne dla półwyspu Iberyjskiego i Wysp Kanaryjskich (tzw. IBEROC feed). Wchodzą w skład efemeryd programu Occult Watcher.
  • UKOCL – zakrycia asteroidalne dla Wysp Brytyjskich (tzw. UKOCL feed). Wchodzą w skład efemeryd programu Occult Watcher.

ASTEROIDY PODWÓJNE I WIELOKROTNE:

ZAKRYCIA GWIAZD PRZEZ OBIEKTY TRANSNEPTUNOWE (TNO) I CENTAURY:

ZAĆMIENIA SŁOŃCA, KSIĘŻYCA, TRANZYTY PLANET WEWNĘTRZNYCH:

ZAKRYCIA GWIAZD, PLANET I ASTEROID PRZEZ KSIĘŻYC:

ZAKRYCIA GWIAZD PRZEZ PLANETY

ZAKRYCIA GWIAZD PRZEZ ASTEROIDY NEO (NEAR EARTH OBJECTS)

GENERATORY DOKŁADNYCH EFEMERYD CIAŁ UKŁADU SŁONECZNEGO (ASTROMETRIA):

  • Generator efemeryd HORIZONS – Jet Propulsion Laboratory, USA (720895 asteroid, 3438 komet, 178 księżyców planetarnych oraz planety i Słońce)
  • Generator efemeryd MIRIADE – obserwatorium paryskie, wirtualne obserwatorium IMCCE, Francja
  • Generator efemeryd MPC IAU – Minor Planet Center, International Astronomical Union. Cambridge, USA
  • Generator efemeryd CalSky – efemerydy planet, komet,  asteroid, sztucznych satelitów. © Arnold Barmettler
  • Generator efemeryd asteroid – Lowell Asteroid Service, USA (jeszcze nie działa – wersja beta)
  • Generator efemmeryd AstDyS – tylko efemerydy asteroialne. Univercity of Pisa, Włochy. W celu wyboru innego obiektu, w adresie “http://hamilton.dm.unipi.it/astdys/index.php?pc=1.1.0&n=1” należy zmienić ostatnią liczbę określającą numer planetoidy (przykład dla Ceres – planetoidy o numerze 1)

TRANZYTY PLANET POZASŁONECZNYCH: