Aktualny czas UTC:

Źródła efemeryd

Przy pomocy dedykowanych programów komputerowych, obliczających momenty zjawisk zakryciowych, każdy może wygenerować sobie własny zestaw efemeryd dla dowolnego miejsca obserwacji. Istnieje jednak kilka internetowych stron tematycznych i generatorów on-line, na których zawarte są gotowe efemerydy zbliżających się zjawisk zakryciowych.

ZAKRYCIA GWIAZD PRZEZ ASTEROIDY:

 • IBEROC – zakrycia asteroidalne dla półwyspu Iberyjskiego i Wysp Kanaryjskich (tzw. IBEROC feed, autor). Wchodzą w skład efemeryd programu Occult Watcher.
 • UKOCL – zakrycia asteroidalne dla Wysp Brytyjskich (tzw. UKOCL feed). Wchodzą w skład efemeryd programu Occult Watcher.

Zobacz: Kryteria wyboru zakrywanych gwiazd wg. różnych źródeł obliczeń.

ZAKRYCIA ASTEROID PRZEZ ASTEROIDY:

ASTEROIDY PODWÓJNE I WIELOKROTNE:

MODELE KSZTAŁTÓW ASTEROID, BAZY KRZYWYCH JASNOŚCI:

ZAKRYCIA GWIAZD PRZEZ OBIEKTY TRANSNEPTUNOWE (TNO) I CENTAURY:

 • Efemerydy projektu ERC Lucky Star  – efemerydy ogólnoświatowe dla obiektów TNO + Centaurów (B. Sicardy, J. Desmars)
  /Ostatnie pomiary sondy New Horizons oraz obserwacje zakryć dają niepewność pozycji  pasa zakrycia Plutona sięgającą już poniżej 200 km !/
 • Efemerydy grupy RECON – efemerydy ogólnoświatowe (z wyprzedzeniem 2,5 roku), M. W. Buie, Southwest Research Institute (USA)
 • Efemerydy MIT Planetary Astronomy Lab – obiekty pasa Kuipera i systemu Plutona

ZAĆMIENIA SŁOŃCA, KSIĘŻYCA, TRANZYTY PLANET WEWNĘTRZNYCH:

ZAKRYCIA GWIAZD, PLANET I ASTEROID PRZEZ KSIĘŻYC:

ZAKRYCIA GWIAZD PRZEZ PLANETY

BLISKIE PRZELOTY ASTEROID NEO (NEAR EARTH OBJECTS) OBOK GWIAZD:

GENERATORY DOKŁADNYCH EFEMERYD CIAŁ UKŁADU SŁONECZNEGO (ASTROMETRIA):

 • Generator efemeryd HORIZONS – Jet Propulsion Laboratory, USA (792211 asteroid, 3563 komet, 190 księżyców planetarnych oraz planety i Słońce – 17.02.2019 r.)
 • Generator efemeryd MIRIADE – obserwatorium paryskie, wirtualne obserwatorium IMCCE, Francja
 • Generator efemeryd MPC IAU – Minor Planet Center, International Astronomical Union. Cambridge, USA
 • Generator efemeryd CalSky – efemerydy planet, komet,  asteroid, sztucznych satelitów. © Arnold Barmettler
 • Generator efemeryd asteroid – Lowell Asteroid Service, USA (jeszcze nie działa – wersja beta)
 • Generator efemmeryd AstDyS – tylko efemerydy asteroialne. Univercity of Pisa, Włochy.
  W celu wyboru innego obiektu, w adresie “http://hamilton.dm.unipi.it/astdys/index.php?pc=1.1.0&n=1” należy zmienić ostatnią liczbę określającą numer planetoidy (przykład dla Ceres – planetoidy o numerze 1)

TRANZYTY PLANET POZASŁONECZNYCH: