Aktualny czas UTC:

Zakrycia TNO

SATELITY OBIEKTÓW TNO:

Większość księżyców obiektów TNO została odkryta w odległości mieszczącej się w zakresie 10-200 promieni ciała macierzystego (5-100 średnic) od tego ciała. Wykres pokazuje jednak przypadki detekcji satelitów krążących w odległości nawet 500 średnic od składnika głównego.
Satelity obiektów TNO wielkością dorównują obiektom macierzystym, w większości przypadków ich rozmiar zawiera się w przedziale 50-100% rozmiaru obiektu głównego.

 

satelity_asteroid

Korelacja pomiędzy wielkością księżyca asteroidy i jego odległości od ciała macierzystego © Wm. Robert Johnston – http://johnstonsarchive.net/