Aktualny czas UTC:

Zakrycia gwiazd przez księżyce planetoid

ASTEROIDY PODWÓJNE ORAZ SATELITY ASTEROID:

Większość księżyców asteroid pasa głównego została odkryta w odległości mieszczącej się w zakresie 3-16 promieni ciała macierzystego (1,5-8 średnic składnika głównego) od tego ciała. Wykres pokazuje jednak przypadki detekcji satelitów krążących w odległości nawet 50 średnic od składnika głównego.
Satelity asteroid pasa głównego są znacząco mniejsze od obiektów macierzystych, w większości przypadków ich średnica zawiera się w przedziale 20-40 % średnicy obiektu głównego. Duża grupa obiektów to satelity bardzo drobne – ich wielkość to zaledwie 2-8% średnicy ciała macierzystego.

satelity_asteroid

Korelacja pomiędzy wielkością księżyca asteroidy i jego odległości od ciała macierzystego © Wm. Robert Johnston – http://johnstonsarchive.net/

Na podstawie tych danych należy więc przyjąć zasadę (D. Dunham) – w celu detekcji ewentualnych księżyców planetoid należy obserwować zjawiska zakryć asteroidalnych nawet wtedy, kiedy obserwator znajduje się w odległości sięgajacej 10 średnic asteroidy od pasa zakryciowego. Poniżej wizualizacja tego faktu na przykładzie efemerydy zakrycia asteroidy (206) Hersilia – jej środnica to 106 km, a więc obszar w którym może nastapić detekcja jej satelity rozciąga się na odległość ponad 1000 km w obie strony pasa zakryciowego. Co to oznacza w praktyce ? – po prostu należy obserwować wszystkie zjawiska asteroidalne, których pasy widocznosci przebiegają przez teren Europy Centralnej.

Detekcja księżyca asteroidy jest bardzo prawdopodobna w obszarze leżącym pomiędzy dwoma czerwonymi liniami

Detekcja księżyca asteroidy jest bardzo prawdopodobna w obszarze leżącym pomiędzy dwoma czerwonymi liniami


SATELITY OBIEKTÓW TNO:

Większość księżyców obiektów TNO została odkryta w odległości mieszczącej się w zakresie 10-200 promieni ciała macierzystego (5-100 średnic) od tego ciała. Wykres pokazuje jednak przypadki detekcji satelitów krążących w odległości nawet 500 średnic od składnika głównego.
Satelity obiektów TNO wielkością dorównują obiektom macierzystym, w większości przypadków ich rozmiar zawiera się w przedziale 50-100% rozmiaru obiektu głównego.

satelity_asteroid

Korelacja pomiędzy wielkością księżyca asteroidy i jego odległości od ciała macierzystego © Wm. Robert Johnston – http://johnstonsarchive.net/