Aktualny czas UTC:

Zakrycia brzegowe – wyniki pozytywne

(1) zakrycie ZC 146 obserwowano również w miejscowości Unicov w Czechach – 7 obserwatorów zanotowało 18 kontaktów doskonałe uzupełnienie tej części profilu, której nie obserwowano w Polsce.

(2) zakrycie ZC 1055 obserwowano również w miejscowości Kluky w Czechach – 11 obserwatorów zanotowało 75 kontaktów. Milos Sochan obserwował z grupą polską w Brodach (8 kontaktów z 32 ogólnie)

(3) zakrycie ZC 1484 obserwowano również w miejscowości Brusperk w Czechach ( X obserwatorów, X kontaktów) oraz Dunajov na Słowacji, Niemczech i innych krajach (do opracowania

łacznie czechy i słowacja 92 (182 total) i 33 obs total

(4) – ZC 555 z 07.08.2007 obserwował także J. Masiar w miejscowości Priboj k/ Rimavskiej Soboty na Słowacji, jedno stanowisko, 6 kontaktów

(5) SAO 164829 w Komańczy – 2 Polaków (6 kontaktów), 3 Słowaków (4 kontakty)

Rekordowo daleka odległość stanowiska od granicy to 16 km podczas brzegówki w latach 90-tych w Łodzi – do sprawdzenia.