Aktualny czas UTC:

Zakrycia asteroidalne – wyniki pozytywne

Objasnienia symboli:

Metoda: VIS – obserwacja wizualna, VID – obserwacja kamerą CCD TV, CCD – obserwacja kamerą CCD USB
Teleskop: M – teleskop typu Newtona, L – refraktor, średnica podana w milimetrach
Uwagi: SK – obserwacja wykonana na Słowacji