Aktualny czas UTC:

Zakrycia asteroidalne – wyniki negatywne