Aktualny czas UTC:

XXX Konferencja SOPiZ

XXX Konferencja SOPiZ PTMA w dniu 12 września 2020 r. miała formę spotkania online zrealizowanego przy pomocy platformy Zoom. Prezentacje są do pobrania w formacie PDF.

Zapis Konferencji na YOUTUBE – kanał Planetarium i Obserwatorium Grudziądz:
CZĘŚĆ 1:
https://youtu.be/010UxWKMckg

CZĘŚĆ 2: https://youtu.be/jIFCXZBaVaw

Fotografia grupowa uczestników Konferencji (24/28 osób)

Godz. 11:00 – 12:25

Powitanie uczestników, słowo wstępne Prezesa PTMA i Przewodniczącego SOPiZ

  1. Przemysław Rudź (Polska Agencja Kosmiczna) – „150 lat Polski w kosmosie” – 80 min

Godz. 12:25 – 14:15

  1. Wojciech Burzyński (PTMA Białystok, IOTA/ES) –  „Obserwacje zjawisk zakryciowych 2019/2020. Aktualne standardy, nowości i trendy” – 40 min
  2. dr hab. inż. Marek Zawilski (PTMA Łódź) – „Czy duży teleskop jest niezbędny do obserwacji zakryć asteroidalnych?” – 20 min
  3. Maciej Borkowski (PTMA Białystok, IOTA/ES) – „Początki obserwacji zakryć” – 20 min
  4. dr hab. Anna Marciniak (Instytut Obserwatorium Astronomiczne UAM, Poznań) – „Obserwacje zakryć z Poznania i okolic” – 30 min

Przerwa 14:15 – 15:00

Godz. 15:00 – 16:30

  1. Sławomir Kruczkowski „Trochę historii oraz przyszłość amatorskich obserwacji astronomicznych – moje spojrzenie” – 20 min
  2. Grzegorz Czepiczek (PTMA Częstochowa) – „The Cartes du Ciel (Sky Chart) Addin – dodatek do programu Occult Watcher” – 20 min
  3. Wojciech Burzyński (PTMA Białystok, IOTA/ES) – „Tajemnica zakrycia brzegowego ZC 916” – 20 min (WERSJA ANGIELSKA)
  4. dr hab. inż. Marek Zawilski (PTMA Łódź) – „Przegląd wyników zagranicznych obserwacji zakryć asteroidalnych”– 15 min
  5. Wojciech Burzyński –  „Europejska konferencja zakryciowa XL ESOP 2021 w Polsce” – 15 min (WERSJA ANGIELSKA)

Dyskusja i wolne wnioski

 

Obecnych na konferencji było 28 osób:

1. Benedyktowicz Leszek – Kraków
2. Bielański Jan – Kraków
3. Borkowski Maciej -Księżyno k/ Białegostoku
4. Burzyński Wojciech – Białystok
5. Czepiczek Grzegorz – Częstochowa
6. Filipowicz Daniel – Otwock
7. Górka Paweł – Radomsko
8. Jabłoński Remigiusz – Łódź
9. Jagła Mieczysław, Janusz – Niepołomice, Prezes PTMA
10. Kaczmarczyk Paweł – Poznań ?
11. Kluwak Tomasz – Poznań
12. Kostenko Roman – Połtawa, UKRAINA
13. Kruczkowski Sławomir – Pruszcz Gdański
14. Marciniak Anna, dr hab. – Instytut OA UAM Poznań
15. Maślaniec Monika – Młodzieżowe Obserwatorium Astronimiczne, Niepołomice
16. Moskal Wacław – Jasło
17. Patrycja
18. Piskorz Witold, dr hab. – Kraków
19. Put Justyna – Młodzieżowe Obserwatorium Astronimiczne, Niepołomice
20. Rejment Ryszard – Częstochowa
21. Rzepka Zbigniew – Lublin
22. Soberski Sebastian – Grudziądz
23. Tomaszewska Danuta – Warszawa
24. Tuczapski Dariusz, ks. – Garnek k/ Radomska
25. Wiland Janusz – Piotrków Trybunalski
26. Włodarczyk Ireneusz, dr – Rozdrażew
27. Wojtyniak Łukasz – Przeźmierowo k/ Poznania
28. Zawilski Marek, dr hab. inż. – Łódź