Aktualny czas UTC:

Wyniki obserwacji światowych

Wyniki obserwacji zjawisk zakryciowych są kolekcjonowane i publikowane przez wiele organizacji astronomicznych:

ZAKRYCIA ASTEROIDALNE:

  • EURASTER.NET – wyniki europejskich obserwacji zakryć asteroidalnych (1997-2019) -Eric Frappa

ZAKRYCIA GWIAZD PRZEZ KSIĘŻYC : 


BRZEGOWE ZAKRYCIA GWIAZD PRZEZ KSIĘŻYC:

aldebaran_graze_2015

Wynik obserwacji zakrycia brzegowego Aldebarana na tle profilu Kaguya i LRO. 21.04.2015, Nowinka, Polska (© M. Soma).


TRANZYTY EGZOPLANET:

  • http://var2.astro.cz/ETD/ – wyniki obserwacji przejść planet pozasłonecznych (egzoplanet) na tle macierzystych gwiazd.