Aktualny czas UTC:

V Seminarium SOPiZ, 4-6.V.1984, Bełchatów

V SEMINARIUM SOPiZ – 30 ROCZNICA (wspomnienia Janusza Bańkowskiego z 2014 roku)

Mija dokładnie 30 lat od daty kiedy podjęto decyzję, aby V Seminarium Sekcji Pozycji i Zakryć zrobić poza Warszawą. Zaproponowałem na IV Seminarium SOPiZ w Warszawie, aby V Seminarium odbyło się w Bełchatowie. Przyznam się, że moje zaproszenie do Bełchatowa na V Seminarium w 1984 roku, było propozycją w ciemno. Organizacja takiego Seminarium to przedsięwzięcie ogromne do którego należy zakwaterowanie, wyżywienie, sala konferencyjna, wycieczki i wiele jeszcze innych spraw organizacyjnych. Wiedziałem, że sam takiego przedsięwzięcia nie wykonam i zaczęło się przekonywanie wiele instytucji do organizacji V Seminarium, aby na terenie naszego miasta mogło się ono odbyć. Jednak jak się okazało nie trafiłem przysłowiową „ kulą w plot” kiedy składałem propozycję na zorganizowanie Seminarium SOPiZ u Dyrektora Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie oraz w Powiatowym Domu Kultury i Miejskim Komitecie PZPR. Ku mojemu zaskoczeniu zyskałem przychylność wymienionych instytucji i organizacji partyjnej, chęć organizacji Seminarium przyjęto z dużym zadowoleniem i aprobatą.

Postawiono, że dla wszystkich uczestników V Seminarium SOPiZ, KWB – Bełchatów i Powiatowy Dom Kultury pokryje wszystkie koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i wycieczkami. KWB – Bełchatów udostępniła na czas trwania Seminarium SOPiZ własny XVIII-wieczny dworek, pięknie zmodernizowany i jak na tamte czasy lat 80-tych XX wieku, dobrze wyposażony w urządzenia medialne. Dworek “Barbórka” położony jest zaledwie 3 km od granic miasta Bełchatowa w miejscowości Domiechowice. Otoczony jest pięknym starym drzewostanem, ogrodem i stawami. Warunki do prowadzenia owocnych obrad seminarium było dla nas wręcz komfortowe. Uczestnicy seminarium po zakończeniu obrad byli pod dużym wrażeniem.

W czasie seminarium jeden z członków przedstawił swój osobisty komputer ZX Spectrum (16 kB), na którym można było przeprowadzać obliczenia astronomiczne, między innymi zakrycia gwiazd. Obok polskich członków uczestników seminarium byli także zaproszeni miłośnicy astronomii z NRD i CŚSR (Czechosłowacji) z Bohumilem Malećkiem z obserwatorium Valašské Meziříčí na czele. V seminarium Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć odbyło się w dniach 4 – 6 maja 1984 roku, natomiast same obrady w dniach 5-6 maja kiedy, były prowadzone były odczyty i dyskusje. Przedstawiano wyniki obserwacyjne członków Sekcji i omówiono działalność Sekcji na przyszłe lata. Wzmianka o Seminarium pojawiła się w lokalnej prasie miejskiej jak i też w Głosie Robotniczym (dzisiejszy Dziennik Łódzki) oraz później w czasopiśmie Urania. Na obrady zaprosiliśmy pana prof. dr Romana Janiczka, autora słynnego Astronomicznego Kalendarza na XX wiek. Przeprosił nas bardzo, że nie może uczestniczyć na Seminarium z powodu napiętych terminów, przesyłając telegram na ręce pana Marka Zawilskiego i  życząc nam owocnych obrad. Poniżej Prezes SOPiZ pan Marek Zawilski otwiera obrady seminarium 5 maj 1984 rok:

Marek Zawilski otwiera obrady V Seminarium SOPiZ

PAN BOHUMIL MALECEK V SEMINARIUM SOPIZ

Miałem także to szczęście, że spotkałem się w moim życiu z Bohumilem Malećkem, dyrektora obserwatorium Valašské Meziříčí (CSSR), który należał do wspaniałych ludzi. Spotykaliśmy się w NRD, Czechosłowacji i w Polsce, w Warszawie, jak i też na V Seminarium SOPiZ w Bełchatowie. Miałem zaszczyt gościć jego w moim domu. Dużo rozmawialiśmy o metodyce przeprowadzania obserwacji zaćmień i zakryć gwiazd przez Księżyc . Poniżej ja na zdjęciu z Bohumilem Malećkiem podczas V Seminarium SOPiZ w 1984 roku:

        Bohumil Malećek i Janusz Bańkowski

Poniżej zdjęcia z przebiegu Seminarium autorstwa Janusza Bańkowskiego :

Referaty wygłoszone podczas V Seminarium SOPiZ:

  • Z. Rzepka – Zegar kwarcowy w amatorskiej służbie czasu i możliwości jego wykorzystania