Aktualny czas UTC:

Ustawienia programu Cartes du Ciel (CdC)

Katalog Gaia DR2 w wersji podstawowej ma zasięg do 15 mag, ale można pobrać resztę katalogu aż do jasności 21 mag.