Aktualny czas UTC:

Tranzyty egzoplanet

Przejścia planet pozasłonecznych na tle tarcz ich gwiazd macierzystych – to zupełnie nowy rodzaj obserwacji zakryciowch. Obserwacje takie rozpoczęto w SOPiZ od 2016 roku.