Aktualny czas UTC:

Teleskop do zakryć

Teleskop o średnicy lustra 200-300 mm jest optymalnym sprzętem obserwacyjnym aby komfortowo i pewnie zarejestrować metodą wideo zakrycia asteroidalne gwiazd słabszych niż 11 mag. Skąd ten wniosek? Wynika on z faktu, iż 90% raportowanych obserwacji zjawisk zakryć asteroidalnych dotyczy gwiazd o jasnościach zawierających się w przedziale 10-12 mag. Jest to także taki graniczny rozmiar teleskopu, który może być uznawany za sprzęt mobilny, co jest istotną cechą przy planowaniu ekspedycji na zjawiska zakryć gwiazdowych i asteroidalnych.