Aktualny czas UTC:

Seminaria SOPiZ

W latach 1980-2007 SOPiZ raz do roku organizowała 2-3 dniowe seminaria z udziałem większości członków, poświęcone wymianie doświadczeń i ustaleniu programu pracy na następny okres. Oprócz tego kilkukrotnie odbywały się spotkania robocze kierownictwa Sekcji.

 • Zebranie założycielskie SOPiZ- Warszawa (CAMK), 29 kwietnia 1979 – Biuletyn SOPIZ nr 1

Kilkukrotnie, zwłaszcza po roku 2007, odbywały się także jednodniowe spotkania robocze Sekcji:

 • Zebranie robocze SOPiZ – Łódź (PiOA) – 15 lutego 1986 – Materiały SOPiZ nr 20
 • Zebranie robocze kierownictwa SOPiZ – Łódź (PiOA) – 22 października 1994 – Materiały SOPiZ nr 44
 • Zebranie robocze kierownictwa SOPiZ – Łódź (PiOA), 20 września 2003.
 • Zebranie robocze SOPiZ – Łódź (PiOA) – 30 września 2006 – Materiały SOPiZ nr 80
 • Zebranie robocze SOPiZ – Łódź (PiOA) – 10 marca 2007
 • Zebranie robocze SOPiZ – Łódź (PiOA) – 8 marca 2008
 • Zebranie robocze SOPiZ – Łódź (PiOA) – 24 stycznia 2009
 • Zebranie robocze SOPiZ – Łódź (PiOA) – 27 czerwca 2009
 • Zebranie roboczo-szkoleniowe SOPiZ – Bukowiec (OA Bukowiec) – 12 listopada 2011
 • Zebranie robocze SOPiZ – Białystok (WSFiZ, Walny Zjazd Delegatów PTMA) – 17 maja 2014
 • Zebranie robocze SOPiZ – Białystok (WSFiZ, Nadzwyczajny WZD PTMA) – 23 kwietnia 2016