Aktualny czas UTC:

Robert Bodzoń (13 VII 1969 – 28 VIII 2012)

Urodził się 13 lipca 1969 roku w Jarosławiu.
Dosyć szybko zainteresował się astronomią, w roku 1980 wstąpił do krośnieńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
W latach ’90-tych, będąc na studiach, udzielał się w lubelskim oddziale PTMA.
Specjalizował się w obserwacjach zakryciowych (był jednym z najaktywniejszych członków Sekcji Obserwacji Pozycji i Zakryć PTMA na przestrzeni lat), obserwacjach komet, gwiazd zmiennych.
W latach 2005-07 wykonał 2675 obserwacji dla 175 gwiazd zmiennych różnych typów, wszystkie znajdują się w bazie SOGZ PTMA.
Zajmował się również astrofotografią.

bodzon

Wg. bazy ILOC w okresie od czerwca 1987 r. do maja 1998 r. zanotował 234 momenty zakryć gwiazd przez Księżyc.

Był niestrudzonym popularyzatorem nauki o Kosmosie, jednym z najbardziej znanych popularyzatorów astronomii w Polsce. Często służył radą na forach astronomicznych, organizował liczne konkursy, publikował cotygodniowy Kalendarz Astronomiczny, cieszący się olbrzymim zainteresowaniem. Pracował jak nauczyciel geografii w 5 Gimnazjum w Przemyślu, prowadził tam Kółko Astronomiczne.

bodzon

Robert Bodzoń (pierwszy z prawej) podczas obserwacji

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 30 sierpnia 2012 roku na  Nowym Cmentarzu Komunalnym  w Jarosławiu, przy ul. Krakowskiej 54.
Lokalizacja nagrobka: sektor 8A, rząd 9, nr grobu: 4.
Przybliżone współrzędne geograficzne: 50°01’07.5″N 22°39’09.4″E