Aktualny czas UTC:

Rekordowe zakrycia brzegowe – 11 kwietnia 2019

Zakrycie brzegowe gwiazdy 10,3 mag zarejestrowane przeze mnie koło miejscowości Boćki utrzymało status “rekordowego” jedynie przez 46 godzin. Niecałe dwie doby później zarejestrowaliśmy z Maćkiem Jarmocem dwa kolejne zakrycia brzegowe, których jasność podawana przez program Occult wyniosła ponad 11 mag !

Efemerydy wg. programu Occult – obserwowaliśmy zjawiska zaznaczone żółtym kolorem, proszę zwrócić uwagę na jeszcze dwa dodatkowe zjawiska – gwiazd XZ 89578 oraz XZ 89806.

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności okazało się, że z tego samego punktu obserwacyjnego w okolicy wsi Kowale k/ Suraża możemy zarejestrować dwa zakrycia brzegowe bardzo słabych gwiazd – XZ 89611 (11,5 mag) oraz XZ89957 (11.1 mag), oraz że to optymalnie wybrane miejsce gwarantuje zjawiska wielokrotne. Tak naprawdę kilka kilometrów dalej przebiegały granice widoczności dwóch kolejnych brzegówek słabych gwiazd – co za zbieg okoliczności !

Cztery brzegówki w jednym miejscu i o prawie jednakowej porze ? – to już jest nadmiar !
Zbliżenie na miejsce obserwacji – wspólne dla dwóch brzegówek w odstępie jedynie 51 minut !

Z naszego miejsca obserwacji brzegówka gwiazdy XZ 89578 (10.3 mag) była na pozycji minięcia się gwiazdy z brzegiem tarczy Księżyca, co zresztą obserwowaliśmy na monitorze komputera podczas zakrycia gwiazdy XZ 89611. Z kolei brzegówka gwiazdy XZ 89806 (11.1 mag) obserwowana z tego miejsca była mało atrakcyjna – jeden kontakt oraz bardzo bliska odległość od terminatora. Okazało się więc, że najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest pozostanie w tym samym miejscu i obserwacja dwóch zjawisk – dla gwiazdy XZ 89611 była to odległość -2,075 km od granicy, zaś dla gwiazdy XZ 89957 odległość od granicy wyniosła -1,617 km.

Profil wg. Occulta dla zakrycia gwiazdy XZ 89611 (11.5 mag).

Profil wg. Occulta dla zakrycia gwiazdy XZ 89957 (11.1 mag).

Prognoza pogody nie pokazywała super czystego nieba, jednak ze względu na bliskość miejsca w stosunku do Białegostoku zdecydowaliśmy się jechać. Kwietniowa pogoda jest bardzo dynamiczna, wieczorami przeważnie się wypogadza, stąd nasze optymistyczne podejście do tej wyprawy. Na miejscu nad północno-zachodnim horyzontem zalegał pas ciemnych obłoków, w rejonie Księżyca krążyły wątłe obłoczki. Jednak w kluczowym momencie oba zjawiska zostały nagrane na całkowicie bezchmurnym niebie.

Szanse wg ICM były dość małe 🙂
Proszę zwrócić uwagę na zmiany w prognozie ICM
Nawet najświeższa prognoza ICM nie dawała dużych szans na powodzenie obserwacji… Prognozy ICM ostatnio bardzo dynamicznie się zmieniają i nie zawsze warto ufać im bezgranicznie.

To wielkie, wręcz niespotykane szczęście biorąc pod uwagę fakt, że praktycznie cała reszta kraju była spowita przez gęste chmury, a w rejonie Białegostoku znaleźliśmy się w wąskim oknie pogodowym.

Pas bezchmurnego nieba nad Polską, szerokość ok. 100 km. Podkarpacie także bez chmur.
Zjawiska zaszły przy południowym skraju tarczy Księżyca.
Teleskop 300/1500 mm już ustawiony, do zjawiska około 30 minut – M. Jarmoc i W. Burzyński
Na kilkanaście minut przez gwiazdy brzegówką XZ 89611 (11.5 mag)…
Na ekranie widoczne gwiazdy XZ 89611 (po lewej), oraz XZ 89578 (po prawej), która minęła Księżyc.
Stopklatka z nagrania na 13 minut przed rozpoczęciem zakryć gwiazdy XZ 89611. Na nagraniu omyłkowo wpisałem nr gwiazdy jako “SAO”. Oczywiście powinien być to XZ 89611.
Zaobserwowane momenty zakrycia gwiazdy XZ 89611 (żółte punkty), reszty nie udało się zaobserwować ze względu na bliskość oświetlonych szczytów.
Brzegówka XZ 89611 – powiększenie fragmentu profilu z zaznaczonymi zaobserwowanymi zjawiskami, zanotowaliśmy 5 wyraźnych kontaktów.

Zaobserwowane momenty zakrycia gwiazdy XZ 89957 (żółte punkty), reszty nie udało się zaobserwować ze względu na bliskość oświetlonych szczytów.

Brzegówka XZ 89957 – powiększenie fragmentu profilu z zaznaczonymi zaobserwowanymi zjawiskami, zanotowaliśmy 3 wyraźne kontakty.

PODSUMOWANIE:

Wciąż kwestią otwartą pozostaje ustalenie realnych jasności gwiazd. Poniżej porównanie jasności obydwu gwiazd wg. różnych katalogów astrometrycznych. Nawet jeśli XZ 89611 nie ma spodziewanych 11.46 mag, to XZ 89957 wydaje się mieć pewne 11.13 mag. Wg. posiadanych przez mnie danych, w przypadku którejkolwiek z zaobserwowanych zjawisk, oznaczało by to REKORD ŚWIATA w obserwacji zakrycia brzegowego jak najsłabszej gwiazdy.

Jasność gwiazdy XZ 89611 wg. różnych katalogów (Occult).

Jasność gwiazdy XZ 89611 wg. programu Cartes du Ciel.

Jasność gwiazdy XZ 89957 wg. różnych katalogów (Occult).

Jasność gwiazdy XZ 89957 wg. programu Cartes du Ciel.

Za poprawne nagranie zjawiska, które pretenduje do miana “rekordowego” uważam takie, z którego można jeszcze jednoznacznie odczytać dokładne momenty zakryć i odkryć gwiazdy oraz nie została w nim zastosowana integracja czasu naświetlania.

W naszym przypadku ustawienia kamery NOVUS NVC GDN5811C-2 były następujące: czas otwarcia migawki 1/50 s, stopień wzmocnienia AGC jako LOW.

Wyniki obserwacji zostały już takżezredukowane przez astronoma zawodowego (dr Mitsuru Soma) i są dostępne na stronie:
http://www2.nao.ac.jp/~mitsurusoma/grazes.html

Ostateczny wynik zakrycia XZ 89611 (11.5 mag) – opracowany przez dr Mitsuru Soma.

Ostateczny wynik zakrycia XZ 89957 (11.1 mag) – opracowany przez dr Mitsuru Soma.

Fragment filmu z nagrania zakrycia brzegowego gwiazdy XZ 89611 (11.5 mag) na kanale YT: https://www.youtube.com/watch?v=PgBrQEG6gtM

Za miesiąc próba obserwacji zakrycia brzegowego gwiazdy 11.9 mag…

Wojciech Burzyński