Aktualny czas UTC:

Metodyka obserwacji

  • METODYKA OBSERWACJI ZAKRYĆ ASTEROIDALNYCH

There are times when your observation can be very valuable even if the probability and/or rank is low.  Basically, we need “miss” observations to constrain the asteroid’s profile.  On an event with many observers spread across the path it helps to have some observers outside the expected range.  In addition, sometimes the path shifts more than expected and these outlying observers pick up the path shift.  Sometimes the asteroid’s shadow is larger than expected.  And sometimes there is a satellite/moon for the asteroid (expected or unexpected).

If you have Occult Watcher installed, you can get a probability of a positive for an individual observation station by selecting “Station Sorts” (this presumes you’ve announced your own station). This will list an actual probability, based on the size of the asteroid and the uncertainty distribution (e.g., a large asteroid with small uncertainty will have multiple “100%” probability values across the interior of the shadow)

Dobór czasu integracji: In fact, many if not most of the videos we make have signal to noise ratios that do not allow accuracy of a single frame. That is, there is error in the timing that exceeds a single video frame. When you record near the limit of sensitivity of
your telescope/camera system, you do have a low S/N, so that the accuracy of timing is reduced. Integration then does not affect the accuracy measurably. Go with the lowest possible integration, but since you have done a pre-event survey and determined that 4x is the lowest possible for this event, you should go forward with that setting.
In addition, for future events, you should keep in mind that if the event is a long-duration low-magnitude drop [0.2 or less] event, you need to have a stronger star ‘signal’ than you would need for a high-magnitude drop event. To get a stronger signal (which improves the signal-to-noise ratio), you can integrate MORE than you normally would to get a brighter star, and sometimes you may want to integrate enough to saturate the star, then defocus the star to eliminate the saturation. This will get you the highest possible SNR for the observation.

  • METODYKA OBSERWACJI BRZEGOWYCH ZAKRYĆ GWIAZD PRZEZ KSIĘŻYC

 

EFEMERYDY “LAST MINUTE” – PRZESUNIĘCIE PASA

Jeśli kilka lub kilkanaście dni wcześniej było obserwowane zakrycie asteroidalne konkretnej planetoidy (np na innym kontynencie) i okazało się, że względem pierwotnej efemerydy nastąpiło przesunięcie pasa zakrycia o daną wartość i w danym kierunku, to przy zbliżającym się kolejnym zjawisku z udziałem tej planetoidy, należny się spodziewać podobnej wartości przesunięcia pasa w tym samym kierunku co przy zjawisku poprzednim.

 

SPRZĘT UŻYWANY W METODZIE PRE-POINTING:

Najczęściej są to tanie, małe laptopy (np Lenowo 110S) rzadziej mini-kimputery (np iView Stick), programem nagrywającym jest IOTA Video Capture. Nagrywanie odbywa się przez wideograbber USB.

FORMAT PLIKU NAGRANIA:

Najlepszym formatem video do nagrywania zjawisk zakryciowych jest AVI, jest formatem najpopularniejszym, z największym wsparciem oprogramowania.

Format SER jest mniej popularnym wyborem – ciągle większość nagrań pochodzi z kamer analogowych a nie cyfrowych a jedynym programem do analizy nagrań ze wsparciem formatu SER jest Tangra. Format SER nie ma wsparcia Limovie lub Virtualdub.

SER files can contain 16-bit precision images

A SER file has three parts:

  • a 178-byte header containing images and observation information
  • image data, raw pixel data
  • an optional trailer containing dates for all images of the sequence

PROGRAMY POMOCNE W NASTAWIANIU TELESKOPU METODĄ PRE-POINTING:

Oprócz Guide i A2C, czyli dwóch bardzo dobrze znanych programów mogących wyświetlić pozycje danego obiektu w żądanym czasie, istnieje jeszcze mały program pomocny w nastawianiu teleskopu przy metodzie pre-pointing. Stworzony przez Erica Dose pod środowiskiem Python:  github.com/edose/prepoint

 

METODA PRE-POINTING  W OBSERWACJACH ZAKRYĆ BRZEGOWYCH:

Zastosowanie tej metody w obserwacjach brzegowych zakryć gwiazd przez Księżyc nie jest zalecane.

Głównym negatywnym czynnikiem występującym w tym przypadku jest mocne zaświetlenie kadru przez oświetloną część tarczy Księżyca. Może być to przyczyną zniknięcia zakrywanej gwiazdy w takim odblasku i w efekcie nie uzyskania żadnego wartościowego wyniku. Zachodzi potrzeba odseparowania gwiazdy od jasnego brzegu Księżyca – osiąga się to poprzez zawężenie pola widzenia (wydłużenie ogniskowej). Efekt jest jednak taki, że zakrywany obiekt przebywa znacznie krócej w polu widzenia. Zakrycia brzegowe trwają jednak nawet do 5 minut i taki sam czas zakrywana gwiazda musiałaby pozostawać w polu widzenia kamery.

Jak więc widać w przypadku zakryć brzegowych pre-pointing jest metodą trudną i obarczoną dużym ryzykiem niepowodzenia. Tym niemniej możliwe jest to w przypadku zakryć bardzo jasnych gwiazd przez Księżyc będący w bardzo małej fazie (<40%). Jako przykład niech posłuży przypadek z czerwca 2015 roku David and Joan Dunham zarejestrowali w USA zakrycie gwiazdy o jasności 5,3 mag używając refraktora o średnicy 80 mm, który został ustawiony na konkretny punkt nieba na dobę przed zjawiskiem.

METODA PRE-POINTING  W OBSERWACJACH ZAKRYĆ ASTEROIDALNYCH:

W Europie po raz pierwszy (wg. danych D. Dunhama) metodę tą zastosował Stefano Sposetti ze Szwajcari podczas zjawiska zakrycia gwizdy HIP 78193 przez asteroidę (9) Metis w dniu 7 marca 2014 r. ustawiając 4 stanowiska obserwacyjne, z czego 2 były całkowicie niestrzeżone.

Fragment zbiorczego wyniku zakrycia HIP 78193 przez (9) Metis, z zaznaczonymi stanowiskami nr 26 i 27 pracującymi metoda pre-pointing. (C) Eric Frappa – EURASTER.NET