Aktualny czas UTC:

Metodyka obserwacji

METODA PRE-POINTING  W OBSERWACJACH ZAKRYĆ BRZEGOWYCH:

Zastosowanie tej metody w obserwacjach brzegowych zakryć gwiazd przez Księżyc nie jest zalecane.

Głównym negatywnym czynnikiem występującym w tym przypadku jest mocne zaświetlenie kadru przez oświetloną część tarczy Księżyca. Może być to przyczyną zniknięcia zakrywanej gwiazdy w takim odblasku i w efekcie nie uzyskania żadnego wartościowego wyniku. Zachodzi potrzeba odseparowania gwiazdy od jasnego brzegu Księżyca – osiąga się to poprzez zawężenie pola widzenia (wydłużenie ogniskowej). Efekt jest jednak taki, że zakrywany obiekt przebywa znacznie krócej w polu widzenia. Zakrycia brzegowe trwają jednak nawet do 5 minut i taki sam czas zakrywana gwiazda musiałaby pozostawać w polu widzenia kamery.

Jak więc widać w przypadku zakryć brzegowych pre-pointing jest metodą trudną i obarczoną dużym ryzykiem niepowodzenia. Tym niemniej możliwe jest to w przypadku zakryć bardzo jasnych gwiazd przez Księżyc będący w bardzo małej fazie (<40%). Jako przykład niech posłuży przypadek z czerwca 2015 roku David and Joan Dunham zarejestrowali w USA zakrycie gwiazdy o jasności 5,3 mag używając refraktora o średnicy 80 mm, który został ustawiony na konkretny punkt nieba na dobę przed zjawiskiem.