Aktualny czas UTC:

Organizcje zakryciowe

 

Orwell Astronomical Society z Ipswitch (OASI), UK  – http://www.oasi.org.uk/Occs/Occs.php

GRUPY DYSKUSYJNE:

  • Occult – Software – międzynarodowa zamknięta grupa dyskusyjna dotycząca programu Occult
  • Occult Watcher – Public – otwarta grupa dyskusyjna dla użytkowników programu Occult Watcher
  • Tangra – otwarta grupa dyskusyjna dla użytkowników programu Tangra
  • Video Occultations – zamknięta grupa dyskusyjna dotycząca rejestracji zjawisk zakryciowych metodą wideo
  • Guide Users – otwarta grupa dyskusyjna użytkowników programu Guide 9.1

CZASOPISMA:

YOUTUBE: