Aktualny czas UTC:

Odeszli do gwiazd…

W ostatnich latach odeszło od nas wielu znakomitych Kolegów, których brak Sekcja SOPiZ odczuwa bardzo boleśnie. Byli oni niezwykle aktywnymi obserwatorami zjawisk zakryciowych i wspaniałymi popularyzatorami astronomii. Każdy ze wspomnianych był ekspertem w zakresie wybranej tematyki związanej z zakryciami. Spotykaliśmy się wielokrotnie na grupowych obserwacjach brzegowych zakryć gwiazd przez Księżyc, w ramach Seminariów SOPiZ oraz Walnych Zjazdów Delegatów PTMA. W społeczności polskich miłośników astronomii były to bardzo ważne i znane nazwiska. Cześć ich pamięci !