Aktualny czas UTC:

Obsługa programów

Jedną z kluczowych umiejętności obserwatora zjawisk zakryciowych powinna być biegła obsługa dedykowanego oprogramowania komputerowego i szeroka wiedza w zakresie funkcji i działania tych programów. Od opanowania tej wiedzy zależy końcowy rezultat w postaci pewnego i wartościowego wyniku obserwacji. Ogólnie dostępne oprogramowanie można podzielić na trzy grupy:

 • PROGRAMY GENERUJĄCE EFEMERYDY ZJAWISK ZAKRYCIOWYCH
 • PROGRAMY REJESTRUJACE PRZEBIEG ZJAWISK ZAKRYCIOWYCH
 • PROGRAMY ANALIZUJĄCE PRZEBIEG ZJAWISK ZAKRYCIOWYCH

 

 

OCCULT:

 • instalacja programu Occult
 • generowanie efemeryd zakryć gwiazd przez Księżyc
 • generowanie efemeryd brzegowych zakryć gwiazd przez  Księżyc
 • generowanie efemeryd zakryć asteroidalnych
 • wypełnianie raportu z obserwacji zakrycia gwiazdy przez Księżyc
 • wypełnianie raportu z obserwacji zakrycia asteroidalnego

GRAZPREP:

 • instalacja programu Grazprep
 • generowanie efemeryd brzegowych zakryć gwiazd przez  Księżyc

OCCULT WATCHER:

 • instalacja programu Occult Watcher