Aktualny czas UTC:

Kryteria wyboru zjawisk zakryć asteroidalnych wg. różnych źródeł obliczeń

 • UKOCL (John Talbot):
  – katalog astrometryczny UCAC4
  – elementy orbitalne asteroid: ASTORB (Lowell Observatory)
  – średnica asteroidy > 8 km
  – jasność zakrywanej gwiazdy do 14,5 mag
  – czas trwania zakrycia > 0,5 sek
  – spadek jasności zakrywanej gwiazdy > 0,20 mag
  – obszar: 500 km od punktu o współrzędnych 54,3ºN oraz 3, 8ºW (całe Wyspy Brytyjskie)
  – update feed’u dla Occult Watcher co około 6 tygodni

 

 • IBEROC (Carlos Perelló):
  – katalog astrometryczny Gaia DR2
  – elementy orbitalne asteroid: MPCOrb (od 8 maja 2020 obliczenia wspomagane są użyciem dokładniejszych elementów orbitalnych JPL-Horizons)
  – średnica asteroidy > 6 km
  – jasność zakrywanej gwiazdy do 14,1 mag (max. 15.0 mag)
  – czas trwania zakrycia > 0,5 sek
  – spadek jasności zakrywanej gwiazdy > 0,20 mag
  – obszar: półwysep Iberyjski, Wyspy Kanaryjskie, Baleary

 

 • ITALOccult (Pietro Baruffetti + Michele Bigi + Mathematics Department of the University of Pisa):
  – katalog astrometryczny Gaia DR2
  – elementy orbitalne asteroid: AstDyS2
  – średnica asteroidy > 5 km
  – jasność zakrywanej gwiazdy do 14,0 mag
  – czas trwania zakrycia > 0,75 sek
  – spadek jasności zakrywanej gwiazdy > 0,40 mag
  – obszar: Włochy, obszar Tyssen w Szwajcarii
  – najmłodszy z feed’ów Occult Watchera – obliczenia włączono do OW w dniu 17 XII 2019 r.

 

 • Edwin Goffin:
  – własny katalog powstały ze złożenia aż z 7 katalogów astrometrycznych: TGAS, UCAC5 (94% zawartości katalogu), FK6, Hipparcos 2, UCAC5, Tycho-2, PPMX.
  – jasność zakrywanej gwiazdy do 15.0 mag (w tym katalog TGAS gwiazdy do 12,5 mag, katalog UCAC5 gwiazdy z zakresu jasności 12,5-15,0 mag).
  – jasność zakrywanej gwiazdy przez planetę – do 10.0 mag
  – średnica asteroidy > 40 km (3916 asteroid)
  – wykorzystując katalogi UCAC5 oraz PPMX dodatkowo 22894 asteroid o półosi orbity > 5,4 AU.
  – obszar: interesujący nas rejon efemeryd to “Region 03” –  Europa, północna Afryka, zachodnia Azja.