Aktualny czas UTC:

Kryteria wyboru zjawisk zakryć asteroidalnych wg. różnych źródeł obliczeń

 • UKOCL (John Talbot):
  – katalog astrometryczny UCAC4
  – elementy orbitalne asteroid: ASTORB (Lowell Observatory)
  – średnica asteroidy > 8 km
  – jasność zakrywanej gwiazdy do 14,5 mag
  – czas trwania zakrycia > 0,5 sek
  – spadek jasności zakrywanej gwiazdy > 0,20 mag
  – obszar: 500 km od punktu o współrzędnych 54,3ºN oraz 3, 8ºW (całe Wyspy Brytyjskie)
  – update feed’u dla Occult Watcher co około 6 tygodni

 

 • IBEROC (Carlos Perelló):
  – katalog astrometryczny Gaia DR2
  – elementy orbitalne asteroid: MPCOrb (od 8 maja 2020 obliczenia wspomagane są użyciem dokładniejszych elementów orbitalnych JPL-Horizons)
  – średnica asteroidy > 6 km
  – jasność zakrywanej gwiazdy do 14,1 mag (max. 15.0 mag)
  – czas trwania zakrycia > 0,5 sek
  – spadek jasności zakrywanej gwiazdy > 0,20 mag
  – obszar: półwysep Iberyjski, Wyspy Kanaryjskie, Baleary

 

 • ITALOccult (Pietro Baruffetti + Michele Bigi + Mathematics Department of the University of Pisa):
  – katalog astrometryczny Gaia DR2
  – elementy orbitalne asteroid: AstDyS2
  – średnica asteroidy > 5 km
  – jasność zakrywanej gwiazdy do 14,0 mag
  – czas trwania zakrycia > 0,75 sek
  – spadek jasności zakrywanej gwiazdy > 0,40 mag
  – obszar: Włochy, obszar Tyssen w Szwajcarii
  – najmłodszy z feed’ów Occult Watchera – obliczenia włączono do OW w dniu 17 XII 2019 r.

 

 • Edwin Goffin:
  – własny katalog powstały ze złożenia aż z 7 katalogów astrometrycznych: TGAS, UCAC5 (94% zawartości katalogu), FK6, Hipparcos 2, UCAC5, Tycho-2, PPMX.
  – jasność zakrywanej gwiazdy do 15.0 mag (w tym katalog TGAS gwiazdy do 12,5 mag, katalog UCAC5 gwiazdy z zakresu jasności 12,5-15,0 mag).
  – jasność zakrywanej gwiazdy przez planetę – do 10.0 mag
  – średnica asteroidy > 40 km (3916 asteroid)
  – wykorzystując katalogi UCAC5 oraz PPMX dodatkowo 22894 asteroid o półosi orbity > 5,4 AU.
  – obszar: interesujący nas rejon efemeryd to “Region 03” –  Europa, północna Afryka, zachodnia Azja.

 

 • GOcEcl = “Gaia Occultations on the Ecliptic” (Robert Purvinskis)
  – własny katalog gwiazd wygenerowany na podstawie katalogu Gaia DR2 – tylko gwiazdy z zakresu 14-16.5 mag leżące w 24 obszarach o wielkości 1 h w RA x 10º w DEC wzdłuż ekliptyki
  – całkowita liczba tych gwiazd sięga ok. 3 milionów (oprócz obszarów Drogi Mlecznej – tam obszary gwiazdowe do generacji efemeryd musza być mniejsze).
  – parametry orbitalne użytych asteroid MBA: nachylenie orbity: i < 5°, wielka półoś orbity: 2.2 AU< a < 3.8 AU, mimośród orbity: e < 0.3
  – średnica asteroidy: przeważnie > kilkanaście km
  – wybór asteroid bliskich momentowi opozycji, eliminacja asteroid o elongacjach < 35° (podczas opozycji asteroidy są jaśniejsze o 1-2 mag niż kiedy znajdują się w małej elongacji od Słońca)
  – ze względu na znaczne rozmiary nie ma go wśród feed’ów Occult Watchera,
  – feed przeznaczony głównie dla teleskopów stacjonarnych, zawodowych > 50 cm średnicy
  – więcej informacji na prezentacji wygłoszonej podczas 39 ESOP w sierpniu 2020 roku: https://esop39.iota-es.de/lections/ESOP-39_Purvinskis.pdf
  – pliki XML z efemerydami do otworzenia w programie Occult można znaleźć tu (głównie obszar Szwajcarii): http://www.occultations.ch/agenda.html