Aktualny czas UTC:

Katalogi gwiazdowe

Do przygotowania precyzyjnej efemerydy zjawiska zakryciowego potrzebna jest znajomość jak najdokładniejszego położenia na sferze niebieskiej obiektu zakrywanego oraz obiektu zakrywającego. Obiektem zakrywanym jest przeważnie gwiazda, a obiektem zakrywającym może być asteroida, planeta lub księżyc planety. Katalogi gwiazdowe (astrometryczne) podają przede wszystkim współrzędne równikowe gwiazdy – rektascencję (RA) i deklinację (DEC) oraz jej jasność wizualną (V mag). Czasami, prócz danych astrometrycznych, katalog zawiera inne informacje o danej gwieździe takie jak np: typ widmowy, ruch własny, paralaksa, odległość od Słońca, średnica.

 

KATALOGI GWIAZD WYKORZYSTYWANE W OBSERWACJACH ZAKRYĆ GWIAZD PRZEZ KSIĘŻYC:

  • XZ Catalog of Zodiacal Stars (ver. XZ80Q) – ekliptyczny katalog 244437 gwiazd do jasności 12,5 mag, mogących być zakrytych przez tarczę Księżyca. Katalog tworzą wszystkie gwiazdy leżące w odległości nie większej niż 6 stopni 40′ od ekliptyki w obie strony (pas zodiakalny, |β|≤6°40′). Jest to maksymalna szerokość ekliptyczna, którą może osiągnąć brzeg tarczy Księżyca widziany z dowolnego miejsca na Ziemi. Dodany jest pewien margines uwzględniający ruch własny gwiazd oraz zmiany nachylenia ekliptyki na przestrzeni trzech wieków. Najbardziej aktualna wersja (2003 r.) ma wielkość 46 MB i  używana jest przez program Occult, autor – Dave Herald.

 

  • ZC (“Zodiacal Catalog”) – historycznie pierwszy ekliptyczny katalog gwiazd zakrywanych przez Księżyc opracowany przez Jamesa Robertsona w 1940 r. Opublikowany w Nautical Almanac Office of the US Naval Observatory. Zawiera pozycje 3539 gwiazd o jasności do 7,5 mag (w niektórych przypadkach do 9,5 mag). na epokę 1950.0, leżące w odległości do 8 stopni po obu stronach ekliptyki. Zastąpiony przez nowoczesny katalog XZ80Q, jednakże oznaczenia gwiazd wg. katalogu ZC są nadal w użyciu przy identyfikacji gwiazd zakrywanych przez Księżyc.

 

KATALOGI GWIAZD WYKORZYSTYWANE W OBSERWACJACH ZAKRYĆ GWIAZD PRZEZ ASTEROIDY:

URAT1 daje czasami bardziej dokładne efemerydy niż UCAC4 ze względu na aktualnejszą epokę ? – do sprawdzenia