Aktualny czas UTC:

Kamery cyfrowe z wbudowanym odbiornikiem GPS

Kamera QHY174-GPS