Aktualny czas UTC:

Insertery czasu

INSERTERY CZASU GPS (ang. VTI – Video Time Inserter):

Na chwilę bieżącą inserter czasu, zbudowany na module odbiorczym systemu GPS, stanowi najbardziej precyzyjną i pewną służbę czasu obserwatora zjawisk zakryciowych.

  • IOTA VTI v.3 – aktualnie jest najczęściej używanym inserterem na świecie, podtrzymywanie almanachu baterią backupową
  • IOTA VTI v. 1 / v.2 – podtrzymywanie almanachu przy pomocy kondensatora
  • KIWI OSD VTI  – produkcja do 2009 r, podtrzymywanie almanachu w pamieć flash
  • inserter Cuno – od VIII 2005 r. (działał zarówno z antenami DCF jak i GPS, korekcja sygnału DCF)
  • TIM-10-AME (Alexander Meier Elektronik GmbH) – rynek europejski
  • GPSBOXSPRITE2-U (BlackBoxCamera Company) – rynek europejski

 

INSERTERY PRODUKCJI POLSKIEJ:

  • GaPa&JaWil inserter DCF ver. 2002 czy 1997 ?? – od VI 2002 r., uwzględniał korektę – opóźnienie sygnału DCF 0,03 sek – wyprodukowano 6 sztuk.
  • GaPa&JaWil inserter DCF ver. 2007 – od V 2007 r.
  • TomaszTech Inserter GPS (Tomasz Wężyk)
  • smopi VTI  – inserter GPS zbudowany na Arduino (Piotr Smolarz)

Bazując na projekcie Piotra Smolarza obserwatorzy SOPiZ zbudowali samodzielnie kopie tego urządzenia. Wierna kopia została odtworzona przez Wojciecha Burzyńskiego w styczniu 2018 roku i powędrowała do Niemiec na zamówienie kolegi Berndta Gährkena. Z kolei Witold Piskorz zmodyfikował urządzenie w ten sposób, że zewnętrzny videograbber umieścił we wspólnej obudowie z elektroniką insertera.

INNE ROZWIĄZANIA:

Jeremy Roystone zbudował własną wersję VTI – I’ve designed a VTI board which fits in an Arduino R3 case (no headers
for a shield, no external battery).  It uses a SAMD21E 32-bit processor, XA1110 GPS, MAX7456EUI and also has an input for a long wave time signal, at the moment DCF77. Link do filmu z działaniem VTI: https://www.youtube.com/watch?v=O-SQiLZeOc4

ZDUPLIKOWANE RAMKI:

In short, it appears that an extra frame of video (two fields) got inserted in the middle of the normal sequence of video – You had a frame duplication. Usually when this
happens, it means that the frame grabbing software was not able to keep up with the video stream. There is probably a sequence of frames somewhere, preceding this insertion in your video stream, which has a frame dropped, and this insertion was to normalize the time after having messed it up by dropping a frame. A number of things can influence this. One reason that I like VirtualDub is that you can set up its priorities so as to minimize the dropping and insertion of frames when it gets behind, as well as make other selections for your computer to prioritize VirtualDub’s activities.

Zdublowane klatki były obserwowane podczas nieużywania kompresji

For Virtual Dub, go into “Capture / Capture Timing Options, and make sure the first two boxes, “Drop Frames when captured frames are to close together” and “Insert nul frames when captured frames are to far apart” are UNCHECKED.

– make sure the radio button “Do not resync between audio and video streams.” is checked.
– under the audio menu – de-tick the Enable audio capture. You have to do this every time – sigh!  This reduces file size because there is no audio data