Aktualny czas UTC:

II Seminarium SOPiZ, 9-10.V.1981, Warszawa

Referaty wygłoszone podczas II Seminarium SOPiZ:

  • Z. Rzepka – Algorytm obliczania prostokątnych współrzędnych równikowych Słońca metodą przybliżoną