Aktualny czas UTC:

Historia SOPiZ

Dnia 29 kwietnia 1979 r. w Oddziale Warszawskim PTMA doszło do spotkania astronomów i członków PTMA zainteresowanych rozszerzeniem dotychczasowej działalności Sekcji Obserwacji Pozycyjnych o obserwacje zakryciowe. Utworzono nową sekcję – Sekcję Obserwacji Pozycji i Zakryć PTMA (SOPiZ) z siedzibą przy Oddziale PTMA w Warszawie. Dzięki pomocy dr M. Bielickiego obserwatorzy zaczęli otrzymywać profesjonalne efemerydy z USNO (United Stated of Naval Observatory) – dla każdego obserwatora oddzielnie! Aktywni otrzymali kody swoich stanowisk

 

W uroczystości tej udział wzięli (m. in):
dr Krzysztof Ziołkowski (reprezentujący ZG PTMA),
doc. dr hab. Maciej Bielicki (opiekun Sekcji, przedstawiciel Rady Naukowej PTMA),
Zygmunt Grela (ówczesny prezes Oddziału PTMA w Warszawie),
Roman Fangor (Zarząd Oddziału PTMA w Warszawie),
dr Marek Zawilski (koordynator zjawisk zakryciowych).

Powstanie Sekcji było rozszerzeniem działalności na całą Polskę powstałej kilka lat wcześniej Sekcji Obserwacji Pozycyjnych – głównym “autorem” tej Sekcji był dr Maciej Bielicki, który zaproponował kilku obserwatorom z PTMA w Warszawie stworzenie w PTMA takiej Sekcji, której praca i wyniki obserwacji będą miały znaczenie naukowe (wyniki były wysyłane m. in. do Briana Marsdena)

 

Kadencje Przewodniczących SOPiZ:

  • doc. dr hab. Maciej Bielicki (29.04.1979 – ?)
  • Marek Zawilski
  • Paweł Maksym (17.06.2006 – 13.02.2013)