Aktualny czas UTC:

Historia SOPiZ

Dnia 29 kwietnia 1979 r. w Oddziale Warszawskim PTMA doszło do spotkania astronomów i członków PTMA zainteresowanych rozszerzeniem dotychczasowej działalności Sekcji Obserwacji Pozycyjnych o obserwacje zakryciowe. Utworzono nową sekcję – Sekcję Obserwacji Pozycji i Zakryć PTMA (SOPiZ) z siedzibą przy Oddziale PTMA w Warszawie. Dzięki pomocy dr M. Bielickiego obserwatorzy zaczęli otrzymywać profesjonalne efemerydy z USNO (United Stated of Naval Observatory) – dla każdego obserwatora oddzielnie! Aktywni otrzymali kody swoich stanowisk

W uroczystości tej udział wzięli (m. in):
dr Krzysztof Ziołkowski (reprezentujący ZG PTMA),
doc. dr hab. Maciej Bielicki (opiekun Sekcji, przedstawiciel Rady Naukowej PTMA),
Zygmunt Grela (ówczesny prezes Oddziału PTMA w Warszawie),
Roman Fangor (Zarząd Oddziału PTMA w Warszawie),
dr Marek Zawilski (koordynator zjawisk zakryciowych).

Powstanie Sekcji było rozszerzeniem działalności na całą Polskę powstałej kilka lat wcześniej Sekcji Obserwacji Pozycyjnych – głównym “autorem” tej Sekcji był dr Maciej Bielicki, który zaproponował kilku obserwatorom z PTMA w Warszawie stworzenie w PTMA takiej Sekcji, której praca i wyniki obserwacji będą miały znaczenie naukowe (wyniki były wysyłane m. in. do Briana Marsdena)

Kadencje Przewodniczących SOPiZ:

  • dr hab. inż. Marek Zawilski w okresie: 29 IV 1979 – 22 V 2004,
    Honorowy Przewodniczący SOPiZ od dnia 17 VI 2006 
  • Leszek Benedyktowicz w okresie: 02 X 2004 – 31 XII 2005
  • Paweł Maksym w okresie: 01 I 2006 – 13 II 2013
  • dr hab. inż. Marek Zawilski od 13 II 2013 do 27 IV 2019
  • Wojciech Burzyński od 27 IV 2019

Od dnia 7 X 2006 r. ZG PTMA zatwierdza patronat SOPiZ PTMA w osobie śp. doc. dr hab. Macieja Bielickiego, który był opiekunem naukowym Sekcji w latach 1979 – … ?