Aktualny czas UTC:

Generowanie efemeryd zakryć brzegowych

Położenie teoretycznej granicy 0 km jest uzależnione od wysokości stanowiska obserwacyjnego nad poziomem morza.

 

  1. Obliczam efemerydy brzegówek dla mojego stałego punktu obserwacyjnego o znanej wysokości npm.
  2. Wybieram najciekawsze miejsce na profilu Księżyca – przeważnie jest to miejsce z jak największą ilością kontaktów możliwych do zaobserwowania
  3. Z pionowej osi profilu odczytuję odległość [km] od teoretycznej granicy 0 km.
  4. Używając pliku “Google Map z przesuwanymi liniami” ustawiam w nim wartość offsetu jako odległość wybranego przeze mnie miejsca.
  5. Zgrubnie wyszukuję najbardziej optymalne miejsca pod punkty obserwacyjne jako przecięcie się linii offsetu z miejscami charakterystycznymi. Są to np skrzyżowania dróg polnych. Punkty powinny być wygodne dla obserwatora – bezpieczne, w miarę możliwości oddalone od siedzib ludzkich, z dogodnym dojazdem samochodem na sam punkt.etc…
  6. Odczytuję wysokość npm tych punktów z dostępnych źródeł – najczęściej z Google Earth
  7. Ponownie generuje profil Księżyca na konkretnie już znaną wartość wysokości punktu obserwacyjnego.