Aktualny czas UTC:

Członkowie SOPiZ

Stan osobowy Sekcji SOPiZ  wg. nadesłanych ankiet (25.03.2014):

Rozmieszczenie obserwatorów SOPiZ na terenie kraju: