Aktualny czas UTC:

Członkowie SOPiZ

Przewodniczący SOPiZ PTMA :

  • dr hab. inż. Marek Zawilski w okresie: 29 IV 1979 – 22 V 2004 oraz 13 II 2013 do chwili obecnej , Honorowy Przewodniczący SOPiZ od dnia 17 VI 2006
  • Leszek Benedyktowicz w okresie: 02 X 2004 – 31 XII 2005
  • śp. Paweł Maksym w okresie: 01 I 2006 – 13 II 2013

Od dnia 7 X 2006 r. ZG PTMA zatwierdza patronat SOPiZ PTMA w osobie śp. doc. dr hab. Macieja Bielickiego, który był opiekunem naukowym Sekcji w latach 1979 – … ?

 

Stan osobowy Sekcji SOPiZ  wg. nadesłanych ankiet (25.03.2014):

Rozmieszczenie obserwatorów SOPiZ na terenie kraju:

Loading
Wyśrodkuj mapę
Ruch
Jazda rowerem
Tranzyt