Aktualny czas UTC:

Seminarium SOPiZ 2017

Prezentacje wygłoszone podczas XXVII Seminarium SOPiZ 20 maja 2017 r, Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1- PiOA, ul. Pomorska 16, Łódź.

Kliknij w link aby pobrać:

Z historii działalności SOPiZ (38 lat) – Marek Zawilski Obserwacje zjawisk zakryciowych – aktualne standardy, nowości i trendy – Wojciech Burzyński Kilka słów o kamerach do zakryć – Leszek Benedyktowicz […]