Aktualny czas UTC:

UWAGI O TECHNIKACH OBSERWACJI ZAKRYĆ Poniższe uwagi zostały przygotowane na podstawie przeprowadzonych ostatnio (X-XI.2019) konsultacji z Ericem Frappą i Hristo Pavlovem, a także na podstawie doświadczeń własnych. Niniejszy tekst został też uzupełniony dzięki uwagom L. Benedyktowicza i W. Burzyńskiego. 1. KOMPUTER Używaj komputera z jak najszybszym dyskiem twardym – w technologii SSD, nie talerzowych HDD. […]