Aktualny czas UTC:

UWAGA – ze względu na pandemię COVID-19 Seminarium SOPiZ odbędzie się wyłącznie on-line. Termin: 12 wrzesień 2020

Transmisja zostanie przeprowadzona przy pomocy aplikacji ZOOM lub podobnej. Instrukcja objaśniająca jak uczestniczyć w Konferencji zostanie przesłana w późniejszym czasie.

UWAGI O TECHNIKACH OBSERWACJI ZAKRYĆ Poniższe uwagi zostały przygotowane na podstawie przeprowadzonych ostatnio (X-XI.2019) konsultacji z […]