Aktualny czas UTC:

Brzegowe zakrycia gwiazd w 2017 r.

Brzegowe zakrycia gwiazd przez Księżyc o jasności do 7,5 mag (wg. Grazprep v. 4.03)

W  roku 2017 zakryć brzegowych jasnych gwiazd przez Księżyc będzie niewiele. Większość zjawisk dotyczyć będzie gwiazd słabszych niż 7 mag albo zajdzie w trudnych warunkach oświetleniowych, czyli blisko terminatora. Rejon południowo-wschodni Polski będzie szczególnie bogaty w “brzegówki”.

15 sierpnia po północy na linii Kraków – Lublin przebiegnie granica brzegówki gwiazdy ZC 491 (6,0 mag) – faza Księżyca -49%, kąt CA=5 stopni. Co ciekawe kilkanaście godzin potem także w okolicach Krakowa dojdzie do najlepszego zjawiska w roku. Będzie to zakrycie gwiazdy 3,6 mag (gamma Tau) – granica zjawiska przebiega między Krakowem a Krosnem, Księżyc będzie miał fazę -38%, kąt CA wyniesie 4 stopnie. 

Kolejne dobre zjawisko to zakrycie gwiazdy ZC 462 (6,0 mag) zachodzące w dniu 11 września – granica przebiega przez Poznań, faza Księżyca -74%, kąt CA = 9 stopni.

29 września na linii Katowice – Międzyrzec Podlaski dojdzie do zakrycia gwiazdy 56 Sgr (4,9 mag) przy fazie Księżyca 66% ale słabym kącie CA równym 2.

Dobrze widoczne będzie zakrycie gwiazdy ZC 1449 (6,5 mag) zachodzące w dniu 15 października – granica przebiega przez Kraków, Niepołomice i na północ od Rzeszowa, faza Księżyca -22%, kąt CA = 7 stopni.

ZJAWISKA ZACHODZĄCE W SŁABSZYCH WARUNKACH:

5 lutego (Gdańsk – Olszyn  -Białystok) oraz 21 czerwca (Szczecin – Bydgoszcz  -Suwałki) zajdą co prawda zakrycia gwiazd o jasności 5 mag, ale będą to bardzo trudne zjawiska ze względu na Księżyc bliski pełni. Takie same warunki zajdą 29 sierpnia przy zakryciu 24 Oph (4,9 mag) w okolicach Wrocławia

25 lipca wypada dzienne zakrycie Merkurego, brzegowe na linii Białystok- Słubice. Powyżej tej granicy czyli w północnej części kraju widoczne zakrycie centralne, w południowej i centralnej Polsce widoczne tylko minięcie się obiektów.